Pengesluk i pensjonskassa

Pengesluk i pensjonskassa

Det nye it-systemet til Statens Pensjonskasse i kjølvannet av pensjonsreformen koster 300 millioner neste år.

Statens Pensjonskasse står foran et økonomisk løft av dimensjoner. Pensjonsreformen fører til at det må gjøres omfattende endringer i Statens Pensjonskasses arbeidsprosesser og pensjonssystem.

Et nytt it-system (PERFORM) skal derfor etableres, og Fornyings- og administrasjons-departementet foreslår å bevilge 300 millioner kroner til prosjektet for 2009.

- Folk skal være trygge på at de får riktig pensjon til riktig tid, også når den nye pensjonsreformen blir satt ut i livet, sier fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys.

LES OGSÅ: Massivt SOA-forsøk i Nav

En vesentlig del av endringene som må gjøres, skyldes at Pensjonskassen må tilpasse seg de systemtekniske endringene som NAV legger inn i sitt pensjonsprogram.

Kostnadsrammen for hele prosjektet er satt til 874 millioner kroner.

Les om:

Offentlig Sektor