Pensjonsreformen utsettes

Pensjonsreformen utsettes

Regjeringen utsetter pensjonsreformen til 2011. It-prosjektet kan koste 2,9 milliarder kroner.

Regjeringen legger stor vekt på å sikre en trygg gjennomføring av pensjonsreformen og foreslår derfor at iverksettelsen av reformen forskyves til 1. januar 2011. Dette er avklart med forlikspartene på Stortinget, heter det i en pressemelding fra Arbeids- og inkluderings-departementet.

– Det er avgjørende at den enkelte pensjonist får utbetalt rett pensjon til rett tid, og det er derfor viktig at pensjonsleverandørene både i privat og offentlig sektor får tilstrekkelig tid til forberedelser før de nye reglene trer i kraft, sier arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen.

2,9 milliarder

Regjeringen foreslår å bevilge 836,5 millioner kroner til gjennomføring av IKT pensjonsprosjektet i 2009. Estimert kostnadsramme for IKT pensjonsprosjektet er om lag 2900 millioner kroner.

– IKT pensjonsprosjektet er et av de mest omfattende IKT-prosjekter som for tiden pågår i Norge. Formålet er å legge til rette for nye IKT-løsninger, nye arbeidsprosesser og ny organisering av pensjonsområdet i Arbeids- og velferdsetaten. Ved utformingen av IKT-løsningene legges det avgjørende vekt på å sikre beregning og utbetaling av riktig pensjonsbeløp til rett tid. Vi legger også vekt på at mottakerne av pensjoner skal få god veiledning og service, sier statsråden.

Statens Pensjonskasse får også store beløp til å oppgradere sine it-systemer.

LES OGSÅ: Pengesluk i pensjonskassa

Partene i arbeidslivet i privat sektor ble våren 2008 enige om ny AFP-ordning som erstatter dagens AFP for personer født i 1948 eller senere. Ny AFP bygger på fleksibiliteten i ny alderspensjon. Når denne forskyves kan heller ikke ny AFP innføres fra 2010. Hvordan dette skal håndteres vil bli avklart i dialog med partene i arbeidslivet.

Les om:

Offentlig Sektor