Politiet pensjonerer endelig NT 4.0

Politiet pensjonerer endelig NT 4.0

Med prosjektet Driftskonsept2 skal Politiet bli mer klar for fremtiden.

Det heter Driftskonsept2, forkortes gjerne D#2, og kalles «dash 2» på folkemunne.

Prosjektet har som mål å fornye politiets infrastruktur, som dags består av ting som NT 4.0 og applikasjoner programmert i både Cobol og Smalltalk, selv om infrastrukturen også inneholder nyere ting som Oracle, Oracle Application Server og Java.

Nå skal Windows Server 2008 inn over hele fjøla. På klientsiden går politiet fra pc-er med Windows XP og Windows 7 etter klient/tjener-modellen og over til terminalløsninger.

De lokale tjenerne og systemene sentraliseres, i stedet for å være spredd for alle hauger. Og brukerne jubler over å få oppdatert Microsoft Office.

For Politiet er det et sjumilssteg. Gigantprosjektet omfatter intet mindre enn 18.000 brukere spredd over 500 lokasjoner. Det beregnes at 7.000 av disse brukerne vil være pålogget samtidig når prosjektet er ferdig utrullet nærmere 2013. Så langt er det rundt 1200 som samtidig er pålogget det nye systemet i dag.

Tilgjengelig hele tiden

Det er et parallelløp. Det gamle systemet ruller og går videre mens Politiets data- og materielltjeneste (PDMT) ruller ut prosjektet region for region, særorgan for særorgan. De administrative brukerne fra PDMT ble selv hektet på for cirka en måned siden.

Hele tiden skal tilgjengeligheten opprettholdes mens prosjektet kjører på videre.

- Mens NSB må stanse hele togsporet mens de oppgraderer skinnegangen, gjør vi det live. Vi skifter ut skinner samtidig som toget beveger seg mot Gjøvik, forklarer prosjektleder Atle Jarl Hansen.

Hansen og hans kollega Per Håvard Perdersen, som er avdelingsdirektør for ikt i PDMT, forteller at D#2 handler om fornyelse av et utdatert it-system som i lite grad har vært modernisert de siste ti år.

Politiets datatjeneste, som det het da, ble etablert på slutten av 70-tallet. De eldste systemene Poltiet har i sin besittelse nå, ble lansert rundt 1979 og på starten av 80-tallet. Noen av disse brukes fortsatt i dag, slik som straffesakssystemet.

Pc-ene har naturligvis blitt oppdatert siden den tid, og er ikke i så verst stand, men det er altså fortsatt igjen kode fra 70/80-tallet som PDMT har bygget skall rundt for å kunne kjøre.

Politisk kamp ga gjennomslag

PDMT har argumentert med at de har en effektiv drift, men med stor risiko. Etter å ha kjempet et politisk lobbyløp siden 2005, ble D#2-prosjektet i 2009 satt i gang etter å ha oppnådd en god dialog 2008 gjennom synliggjøring av potensielle konsekvenser av å drifte videre med fordums teknologi.

Etter planen skal prosjektet være ferdig første kvartal 2013. Om signalene PDMT har plukket opp fra politiske kretser stemmer, kan det hende prosjektet ferdigstilles i løpet av 2012.

- Vi bytter ut nesten all infrastruktur, sentraliserer og fortynner, oppsummerer Pedersen.

Og når gammel teknologi samtidig må håndteres, er det ikke helt trivielt å få alle systemene over. Det har resultert i Windows 2008-servere både fra 32-bitverden og 64-bitverden. Og applikasjonsservere tilgjengelig via Citrix-terminaler. Prosjektet handler først og fremst om infrastruktur, applikasjoner og databaser røres ikke i D#2-prosjektet.

- Det finnes avhengigeter, for eksempel eldre kode som ikke har støtte for 64-bit, samt Office-versjoner med innkodete maler som må oppgraderes. Det blir neste fase, sier Hansen.

Prosjektet startet i bunnen, med nettverk. Der har det blant annet vært stort fokus på å få redundans, via Politiets eget nett som går utenom internett. En mulig rendundant-løsning for lensmannskontoret i Skjåk, der bredbåndsdekningen ikke nødvendigvis er all verden, kan for eksempel være 3G. Ellers er dobbelkabling en løsning de vil bruke der det lar seg gjøre.

Med blikk for fremtiden

Resultatet vil ende opp med å bli et system PDMT anser som fremtidsrettet. Ferdigstilt vil brukerne logge seg på systemer der de får presentert applikasjoner gjennom en terminalklient som henter en virtuell desktop. Alt vil være sentralisert, inkludert nettverksbaserte utskriftstjenester.

- Terminalklientene gir en besparelse i seg selv, ettersom boksen bruker rundt seks watt. Med 18.000 brukere vil energiforbruket senkes betraktelig sammenlignet dagens pc-er, som også blant annet vil resultere i lavere strømregning og lengre levetid, sier Pedersen.

- At vi skifter teknologi gir bedre muligheter fremover. Det er en grunnleggende infrastruktur som også gir mulighet for mobile løsninger. Vi ser mange fremtidsutsikter på dette området, men disse må forankres og finansieres.

Nettsky bruker de ikke fra eksterne leverandører, men de har en intern variant hos seg.

- Nettsky er et interessant tema, men vi må være varsomme når det gjelder det juridiske og sikkerheten, forklarer Hansen.

Brukerne gleder seg

Alt i alt følger de it har havnet høyere på den politiske agendaen den siste tiden.

- Fokus har gått videre fra å handle om sikkerhet til å handle om gevinster som samhandling og effektivisering, sier Hansen.

Alt i alt mener de PDMT har et bra digitalt driv, med enkelte løsninger som er ansett som verdensledende. Nå gleder brukerne seg til å bli innlemmet i D#2. Mellom 4-500 nye brukere kobles opp før nyttår.

- Tilbakemeldingen fra brukerne er at de gleder seg til å få ny Office-versjon og bedre funksjonalitet. I tillegg går pålogingstiden fra forferdelig til bra. Det er stor interesse både fra brukere, men også internt i driftsmiljøet. Det er ikke så veldig attraktivt å holde liv i NT 4.0, sier Pedersen.

- Så nå skal NT 4.0 pensjoneres?

- Ja.

Les om:

Offentlig Sektor