Politikerne har bærbar med Office 365

Politikerne har bærbar med Office 365

IT-SJEFEN: Arild Sandnes i Kristiansand kommune har et pragmatisk syn på nettsky og fri programvare.

- Hva er den viktigste utfordringen i jobben din akkurat nå?

- Den viktigste utfordringen er digital kommunikasjon mot innbyggerne, automatisering av eksterne og interne prosesser og innføring av samhandlingsverktøy. I tillegg er det oppgraderinger på infrastruktur, særlig nettverksiden. Det blir veldig mye mobilt, trådløse løsninger, og overvåking.

- Hva er du mest fornøyd med at du har fått til i bedriften din?

- Jeg har jo jobbet her lenge, men det er nok integrasjon av fagsystemer og digitale skjemaer. Det er noe vi har holdt på med siden 2005. Vi har kommet et stykke på vei, men har langt igjen enda. Vi har ventet på en skikkelig id-løsning fra staten. Ellers er jeg fornøyd med at vi har fått inn fokus på gevinstrealisering ved innføring av nye ikt-løsninger.

- Hvordan stiller du deg til Cloud Computing?

- Det er ganske pragmatisk. Vi bruker det i minimal målestokk i dag. Alle politikerne har bærbar, og de bruker Office 365. Det som kommer til å avgjøre på sikt er jo sikkerhet, lønnsomhet og funksjonalitet. Vi følger med og gjør fortløpende vurdering. Nettsky-markedet er jo ungt enda.

- Hvor mye fri programvare bruker dere?

- Vi bruker veldig lite. Men også her har vi en pragmatisk holdning. Vi bruker fri programvare der det er hensiktsmessig. Vi har vært nødt til å innse at Microsofts sin programvare er dominerende. Fagsystemene vi benytter er jo basert på Microsoft-plattformen.

- Hva er it-sjefens viktigste oppgave slik du ser det?

- I tillegg til å motivere medarbeiderne, så er det å gi gode råd til ledelsen og bidra til en effektiv kommune for innbyggere og næringsliv.

- Hvem rapporterer du til?

- Jeg rapporterer til organisasjonsdirektøren.

- Hvem skal svare på disse spørsmålene neste gang?

- Jeg sender det videre til it-sjefen i Tromsø, Henning Augdal.

IT-SJEFEN
Hvem: It-sjef Arild Sandnes
Hvor: Kristiansand kommune
Antall ansatte: Ca 6500
It-avdeling: 30 ansatte
It-budsjett: 36 millioner til drift, ca 12 millioner på prosjekt i 2012.