Portal skal avlive anbudstrøbbel

Portal skal avlive anbudstrøbbel

Difi lanserer kunnskapsportal, etter mye problemer rundt offentlige anskaffelser.

Det offentlige er en stor kunde for mange norske it-selskaper, men å forholde seg til reglene rundt offentlige anskaffelser er ikke barnemat.

Direktoratet for forvaltning og ikt (Difi) lanserer derfor Anskaffelser.no, en kunnskapsportal og et hjelpemiddel i arbeidet med offentlige anskaffelser og anbud.

Mye trøbbel

Riksrevisjonen har tidligere kommet med flengende kritikk av offentlige anskaffelser, og brudd på regelverket har fått aktører it-bransjen til å rive seg i håret flere ganger.

Vi meldte nylig at EFTA (Det europeiske frihandelsforbundet i Geneve) truer Oslo kommune, etter at de nevnte Microsoft Outlook i et anbud. Markedsreferanser er forbudt i anbud, og EFTA krever svar.

Sent i fjor lovet Difi og Heidi Grande Røys at de skulle ta tak i problemet.

- Ingen skal være i tvil om at denne regjeringen legger stor vekt på at offentlig innkjøpsvirksomhet skal skje korrekt og med høy kvalitet, sa Grande Røys da.

Best mulig

En del av dette arbeidet har materialisert seg som den nye portalen.

Den inneholder "maler, sjekklister og standarddokumenter som beskriver kronologisk hvilke aktiviteter, vurderinger og beslutninger som skal foretas i henholdsvis planleggingsfase, gjennomføringsfasen og oppfølgingsfasen".

Portalen skal være både for innkjøpere, virksomhetsledere og leverandører.

- Ambisjonen er å etablere portalen som det foretrukne møtestedet på nett for alle som ønsker å bli best mulig på innkjøp, det være seg ledere, innkjøpere, nettverk, knutepunkter eller leverandører, sier avdelingsdirektør Dag Strømsnes i Difi på deres hjemmesider.

Har du mye problemer med offentlige anskaffelser, og tror du portal kan hjelpe? Sin din mening under artikkelen!

Les om:

Offentlig Sektor