Postkontrakten er signert

Postkontrakten er signert

Avtalen om Norges digitale postkasse er skrevet. Innbyggerne kan velge mellom danske E-boks eller Digipost fra Posten.

Tidligere i år ble nye regler vedtatt som gjør digital kommunikasjon til hovedregel når forvaltningen kommuniserer med innbyggerne. Difi er i ferd med å etablere sikker digital posttjeneste, en fellesløsning som hele offentlig sektor kan benytte for å sende brev til innbyggerne digitalt i stedet for på papir.

- I den digitale postkassen kan brev fra offentlig sektor mottas og oppbevares trygt og sikkert så lenge mottakeren selv ønsker. Viktige dokumenter er tilgjengelige når som helst og hvor som helst, sier Difi-direktør Ingelin Killengreen i en pressemelding.

Sikkert og effektivt

Danske E-boks og Digipost fra Posten Norge vant kontrakt med Difi tidligere i år, og skal nå konkurrere om å få norske innbyggerne til å velge nettopp deres løsning for å motta brev fra offentlig sektor.

Fredag ble kontrakten underskrevet hos Difi i Oslo.

- Dette er en viktig avtale for oss, og jeg er glad vi nå har signert kontrakten med Difi. For Posten betyr dette at vi også i en digital fremtid skal distribuere post til det norske folk, sier konsernsjef Dag Mejdell i Posten Norge AS.

Produksjonssetting planlegges mot slutten av året, og det vil koste virksomheter under én krone for å sende vanlig brev digitalt. Innsparingspotensialet bare i forhold til porto er betydelig, påpeker Killengreen.

Frivillig tjeneste

Når en offentlig virksomhet sender viktige brev, vil mottaker varsles på sms eller e-post om hvor man må logge inn for å lese brevet. Innbyggere som aldri har oppgitt sitt mobilnummer eller e-postadresse ved innlogging til offentlige tjenester på nett kan ikke varsles, og vil dermed fortsatt få sine brev på papir.

Det er også helt frivillig å registrere seg for å motta digital post, og det er mulig å reservere seg via nettstedet Norge.no eller ved å ringe 800 30 300. Selvsagt er det ønskelig at så mange som mulig benytter seg av digital postkasse, enten valget faller på E-boks eller Digipost.

- Vi vil samarbeide med leverandørene om å motivere innbyggerne til å velge digital kommunikasjon med offentlig sektor. Den digitale postkassen er et viktig element i dette. Men vi understreker at dette er frivillig for innbyggeren, avslutter Killengreen.

Fakta om sikker digital post

  • Forvaltningsloven ble i februar i år endret slik at digital kommunikasjon nå er hovedregelen når forvaltningen henvender seg til andre.
  • Sikker digital post til innbygger er en enkel løsning som statlige virksomheter, fylkeskommuner og kommunene kan benytte for å sende sine brev til innbyggerne digitalt, på en sikker og rimelig måte.
  • Digital post skal erstatte brev på papir. Mot slutten av året kan innbyggerne kostnadsfritt velge en digital postkasse hos E-boks eller hos Digipost for brev fra det offentlige.
  • Det er bare innbyggeren selv som har tilgang til sin digitale postkasse. Der vil posten være tilgjengelig når som helst og hvor som helst. Brev fra offentlig sektor kan lagres i postkassen så lenge innbyggeren selv ønsker.
  • Innbyggere som ikke ønsker å få viktige dokumenter fra offentlig sektor digitalt, kan reservere seg mot kommunikasjon på nett. For mer informasjon om innbyggers reservasjonsadgang se www.norge.no eller ring
    800 30 300 for veiledning.

Kilde: Difi

Les om:

Offentlig Sektor