- Prispress svekker offentlig it-kompetanse

- Prispress svekker offentlig it-kompetanse

Offentlig sektor snakker om kompetanse, men prioriterer pris når de kjøper it-utstyr. - Vi har latt være å levere anbud fordi det ikke er bryet verdt, sier Steinar Sønsteby i Ementor.

Offentlig sektor kjøper hvert år it-utstyr og -løsninger for milliarder av kroner. Kommuner og statlige etater er blant norsk it-bransjes viktigste kunder og står for 30 - 40 prosent av omsetningen. Det offentliges innkjøpspolitikk legger dermed sterke føringer på utviklingen av hele den norske it-næringen.

I motsetning til private selskaper må offentlige etater forholde seg til et rigid regelverk når innkjøp foretas. Det betyr oftest anbud med faste krav og liten mulighet for dialog mellom selger og kjøper. Innkjøpernes anvendelse av regelverket fører til at små prisforskjeller blir viktigere enn leverandørens kompetanse, hevder Geir Kalleberg, direktør for forretningsutvikling i Datametrix.

- Vi ser at offentlig sektor er spesielt opptatt av pris. Jeg savner fokus på business og oppetid. I stedet dreier alt seg om pris, pris, pris, hevder han.

Helseforetakene verst

Datametrix, som nylig ble solgt fra svenske Tele 2 til det norske børsnoterte selskapet Ignis, leverer ip-kommunikasjonsløsninger. Ifølge Kalleberg har selskapet flere Cisco-sertifiseringer enn de andre store norske leverandørene til sammen. Denne og annen dokumentert kompetanse er det vanskelig å ta seg betalt for når det sitter offentlige etater på andre siden av bordet.

- Mange skjønner ikke hvilken vanvittig kompetanse du må ha for å få alt til å fungere sammen. Helseforetakene er de verste i hele Norge. De kommer til å gå på en smell i form av ustabile systemer og utilfredse medarbeidere.

Kalleberg mer enn antyder at driftsstansen på St. Olavs hospital i Trondheim sist sommer kunne vært unngått dersom sykehuset hadde lagt større vekt på kompetanse. Han viser også til anbudskonkurranser Datametrix har tapt fordi konkurrentene kunne tilby et par prosent lavere pris på utstyret.

LES OGSÅ: It-sjefer tror ikke på it-løsninger

- Vet de hva de driver med, spør forretningsutvikleren, som peker på at forskjellen på en kompetent og en ikke fullt så kompetent leverandør kan være nedetid på henholdsvis noen få timer og en hel dag.

Ensidig prisfokus

Steinar Sønsteby, administrende direktør i Ementor Norge, har også observert at offentlig sektor skiller seg fra private aktører. Han er redd for at enkelte vil mene at leverandørene er ute etter å mele sin egen kake når svakhetene i offentlige innkjøpsprosedyrer påpekes, men synes likevel det er grunn til å rope varsku.

- Det er riktig at de større offentlig anbudene har altfor ensidig prisfokus. Vi har latt være å levere anbud fordi det ikke er bryet verdt, sier Sønsteby.

Ifølge Ementor-direktøren er prosessene lagt opp slik at dialog er umulig, samtidig som leverandørene risikerer å bli ekskludert dersom de tar forbehold. Betingelsene favoriserer små foretak som kan godta ubegrensede erstatningskrav fordi de vet at selskapet opphører å eksistere dersom de gjøres erstatningsansvarlige.

LES OGSÅ: It-bransjen har ikke tid til opplæring

- Det er sunt for bransjen at det offentlig har spilleregler som må følges. Men anbudsprosessene kan gjøre det vanskelig å se framover, sier Jon Aune, salgs- og markedsdirektør i Umoe IKT.

Aunes erfaring er at helseforetakene flagger kompetanse høyt, men at det er store variasjoner i hvor mye de er villige til å betale for kompetansen. Han understreker at prispresset er størst på utstyrssiden.

Spesialistene taper

Med marginer på tre til åtte prosent er det kun rene distributører som kan overleve på boksesalg. Og ofte er det vanskelig å skille mellom utstyr og systemintegrasjon. Å kjøpe utstyr uten medfølgende kompetanse, for så å satse på uavhengige konsulenter, er vanskelig.

Utfordringen til de spesialiserte selskapene med høyest kunnskapsnivå, er at offentlige etater ønsker å kjøpe alt på ett sted. Det gir begrenset tilgang til kompetanse, samtidig som prisen ikke blir så lav som den kunne ha blitt.

- Det er er ikke alltid de store breddeleverandørene som har de beste prisene. De har ofte ikke sertifiseringsnivået som skal til for å få laveste pris hos produsentene, understreker Erlend Bonesvoll, salgs- og markedsdirektør i Ipnett.

Leverandørene Computerworld har vært i kontakt med påpeker at offentlig sektor, med dagens innkjøpsregelverk, risikerer å få ustabile og suboptimale løsninger, samtidig som it-bransjen presses til å senke ambisjonsnivået.

- Statens innkjøpspolitikk kan bidra til at det norske it-miljøet utarmes, sier Ipnetts salgsdirektør.

Lav pris straffer seg

Professor Magne Jørgensen ved Simulasenteret har undersøkt sammenhengen mellom pris og kompetanse. Konklusjonen er at det å satse på lav pris har klare negative konsekvenser.

- De som har lavere pris, har lavere kompetanse, sier Jørgensen.

Professoren understreker at han ikke har forsket på om offentlige etater vektlegger pris mer enn andre aktører, men at han i likhet med leverandørene sitter med et slikt inntrykk. Han påpeker at pris selvsagt må vektlegges, men at kompetanse og kvalitet også må tillegges avgjørende vekt.

LES OGSÅ: It-ledere frykter ny teknologi

Jørgensen advarer mot overoptimistiske leverandører som tilbyr for lav pris.

- Kundene tror de er sikre når de har fast spesifikasjon med fast pris. Men risikoen er stor for at kvaliteten til slutt blir lavere dersom prisen er presset ned.

Les om:

Offentlig Sektor