- Privat sektor har innovasjonkraft

- Privat sektor har innovasjonkraft

Difis Hans Christian Holte er Norges mektigste it-mann. Men han tror Facebook har større innflytelse på datteren hans.

Denne uken offentliggjorde Computerworld sin liste over de 100 mektigste i it-Norge. På topp er Hans Christian Holte, direktør for Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Avisa slår fast at offentlig sektor kjøper for ca 20. milliarder it per år, og at Holte, selv om han ikke er satt på prøve, er hele Norges it-sjef.

- Er du overrasket?

- Ja, jeg er vel litt overasket. Men det er først og fremst veldig positivt at Difis posisjon i it-utviklingen i offentlig sektor har blitt veldig tydelig gjennom denne kåringen. Det er en anerkjennelse til arbeidet vi gjør – denne posisjonen var ingen selvfølge da vi ble etablert for fire år siden.

- Hvordan definerer du "it-makt"?

- It spiller en større rolle i samfunnsutviklingen og den enkelte virksomhet i dag enn tidligere. Dermed tror jeg at makten knyttet til it blir mere synlig. It har kommet høyere opp på den politiske agendaen. Vi så det sist på NHO-konferansen hvor it ble presentert som en sentral del av løsningene på utfordringene offentlig sektor står overfor. Det gir bedre muligheter for meg og Difi når vi skal jobbe for en mer kraftfull og helhetlig offentlig it-utvikling.

Viktigere enn olje

- It-makt dreier seg om mange ting. Makt til å bruke penger. Makt til å sette rammer, som er en av de rollene jeg spiller. Det dreier seg om definisjonsmakt. Maktbegrepet består av mange ulike fasetter. En del av it-makten dreier seg i økende grad om å utvikle en virksomhet strategisk. It er ikke lenger kun et verktøy. Ser vi på Nav ligger en vesentlig del av svarene de leter etter i ny teknologi. It vil spille en mer sentral rolle i veldig mange virksomheter.

- Ser politikere at it er viktig? I forhold til for eksempel olje- og gass.

- Til forskjell fra olje- og gassektoren er it en mer gjennomgripende kraft, på tvers av sektorer. Befolkningen har et forhold til it gjennom den daglige bruken. Jeg ser på nært holdt at politikerne i posisjon og opposisjon tar it mer i beregningen enn før, de har et nærere forhold til det. For noen år siden ble it sett først og fremst på som en risiko av politikerne. Særlig i en tid der det offentlige er under press må vi finne nye løsninger, disse vil i stor grad baseres på ny teknologi.

Trenger et marked

- Hva er forholdet mellom offentlig og privat sektor i it-Norge?

- Det er et skjebnefellesskap. Offentlig sektor er avhengig av privat sektor for gode løsninger, det er der innovasjonskraften i hovedsak ligger. Og det er der den skal ligge. Samtidig er offentlig sektor en viktig del av eksistensgrunnlaget for det private. Det er vesentlig er at vi funker godt strategisk og blir gode bestillere. Vi trenger god bestillerkompetanse i det offentlige.

- Er det noen store private virksomheter som har for mye it-makt i Norge?

- Nei, men det har vært diskusjoner om for eksempel kontorstøttesystemer. Når det offentlige ser etter markedsløsninger, må det markedet være der.

- Vi har sterke og gode leverandører, og det er en styrke for offentlig sektor. Ser vi for eksempel på helse er en del av aktørene så svake at det kan bli krevende åvære en egen drivkraft. En svak leverandørside er ikke ideell, mens vi heller ikke ønsker en monopolsituasjon med kun en sterk aktør. Det finnes eksempler på offentlige virksomheter som har gjort seg for avhengig av leverandører.

- I Norge, per i dag?

- Ja, i Norge, også per i dag. Vi må sikre god bestillerkompetanse i offentlig sektor. Ellers blir man alt for svak for å definere funksjonelle behov, krav og betingelser.

Facebook mektig

- Opplever du at Difis makt er reell?

- Difi har jo en makt som ikke er i kraft av veldig store budsjetter eller harde virkemidler. Når Difis og min makt understrekes i en slik undersøkelse, tror jeg det er på grunn av innflytelsen vi har gjennom å legge strategier og sette rammebetingelser for offentlig it-utvikling, og erkjennelsen av at dette har konsekvenser for både offentlige virksomheter og leverandørsiden. Det er en rolle jeg mener vi har. Denne makten er reell, men ikke formalisert gjennom penger eller harde virkemidler.

- Hva er din topp 5?

- Det har jeg ikke tenkt så mye på. Kanskje jeg hadde plassert Brønnøysundregistrene høyere opp. Man kan jo selvsagt si at sånne lister er helt irrelevante, man kan vinkle dem akkurat som man ønsker ut fra ulike perspektiver. Det er viktig med en balanse mellom offentlig og privat sektor.

- Det er en del makt som ligger utenfor Norge. Google, Apple og Facebook, for eksempel, mangler viktige representanter i Norge og er ikke med på listen. Hvordan ser du på dem?

- De har stor makt. Ser jeg på hvem som har makt over min egen datter og hennes generasjon, ser jeg at organisasjoner som Facebook har større påvirkning på dem enn norsk offentlig sektor. De har en voldsom utbredelse og bruk.

Les om:

Offentlig Sektor