PT : Telenor-fri NIX er greit

PT : Telenor-fri NIX er greit

Selv om Post- og teletilsynet helst ønsker at Telenor velger å bli på NIX, ser ikke tilsynet at frakoblingen vil medføre problemer.

Post- og teletilsynet (PT) har vurdert hvilke konsekvenser Telenors frakobling fra Norwegian Internet eXchante (NIX) vil få. De har tatt for seg tekniske konsekvenser og hva det vil ha å si for beredskap og sårbarhet og nettnøytralitet. Konklusjonene er oversendt til Samferdselsdepartementet og du kan selv lese rapporten her.

PT mener at Telenors frakobling fra NIX ikke vil medføre problemer med hensyn til muligheten for å oppnå det de kaller alle-til-alle-kommunikasjon. Likevel ønsker tilsynet at Telenor helst hadde valgt å bli på NIX og heller sagt opp de såkalt peering-avtalene med aktørene som Telenor mener ikke fyller selskapets vilkår for en slik avtale.

Telenor har i dag 13 avtaler om direkte peering i Norge. Avtalene er bygget på en forutsetning om at utveksling av trafikk skal skje mellom likeverdige partnere, blant annet at det skal skal være noenlunde symmetri i trafikken mellom partene.

PT konkluderer også med at den største konsekvensen av at Telenor dropper NIX vil være at innholdsleverandører som Schibsted ikke lenger vil kunne sende trafikk direkte inn i Telenors nett uten å måtte betale for det. På denne måten vil Telenors frakobling påvirke forholdet og trolig betalingsstrømmene mellom innholdsleverandører og tilbydere av overføringstjenesten.

Etter at VG de siste ukene har satt søkelyset på Telenors beslutning om å trekke seg fra NIX, har både eksperter og politikere kastet seg inn i debatten. Ikke bare om Telenors beslutning, men om hele nettnøytralitetsprinsippet.

Kritikerne hevder at dette prinsippet brytes ved at Telenor trekker seg fra NIX. PT mener derimot at Telenor ikke får bedre muligheter enn før til å prioritere internettrafikk. PT skriver:

”Telenor ville kunne ha muligheter til å foreta prioriteringer også dersom trafikken fortsatt ble rutet over NIX. Selve frakoblingen gir derfor ikke grunn til bekymring relatert til nettnøytralitet”.

LES OGSÅ: Følger Telenor med argusøyne

Offentlig Sektor