Questback på sykehus

Questback på sykehus

Helse Sør-Øst og Helse Midt-Norge vil ha løpende tilbakemeldinger.

Helseregionene Helse Sør-Øst og Helse Midt-Norge har gjennom innkjøpsenheten Sykehuspartner inngått avtale med Questback for å innhente og systematisere tilbakemeldinger fra pasienter, pårørende og ansatte.

Avtalen med Helse Sør-Øst og Helse Midt-Norge dekker gjennomføring av både interne undersøkelser blant ansatte samt undersøkelser og analyse av pasienters brukeropplevelser fra sykehusene og eksterne samarbeidspartnere som fastleger og kommunehelsetjenesten. Innsamlet data skal danne grunnlag for forbedringer ved sykehusene.

Kontrakten har en ramme på rundt 15 millioner kroner, og er den største enkeltavtalen Questback har med offentlig sektor i Norge.

- Det er mye svartmaling i media av situasjonen på sykehusene, men spør du den enkelte medarbeider eller pasient, er bildet mye mer variert. Uansett er det viktig å vite, ikke synse. Derfor er denne avtalen så spennende, mener Nils Stangnes, leder for Questback i Europa

Christer Mortensen, spesialrådgiver for HR i Helse Sør-Øst sier at det er et ønske om systematisk innsamling av brukeropplevelser og synspunkter som ligger til grunn for avtalen.

- QuestBack var ikke billigst, men scoret høyt på den tilbudte løsningen og på kvalitet i prosjekt og gjennomføring, sier Mortensen.

Offentlig Sektor