Raser over fibermangel i Oslo

Raser over fibermangel i Oslo

Klager på gammel kobber, men får ikke støtte hos kommunen og Telenor.

Majorstuen Vel og Homansbyen Vel mener Oslo sakker akterut på bredbåndsfronten. Mens resten av landet rustes opp med fiber - med samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa og fornyingsminister Rigmor Aasrud i spissen - må mange av Oslos beboere pent innfinne seg med gamle kobberlinjer.

- Jeg har nå endelig fått fiber, men andre bekjente har ADSL. Hvis vi snakker på ip-telefon, og de skal sende over epost med tunge bilder, er det bare å sette på kaffetrakteren. Er det veldig mange bilder rekker jeg en lengre dotur også, sier Svein Danielsen, leder for Majorstuen Vel.

Danielsen mener det er merkelig at den delen av Oslo som er tettest befolket - Majorstua, Frogner og Uranienborg - må finne seg i dette.

- I sentrale byområder blir titusener av beboere skadelidende. Det samme gjelder små- og mellomstore bedrifter.

Til bydga for fiber

Nils Christian Tømmeraas i Homansbyen Vel kjenner seg igjen i Danielsens beskrivelse.

- Rundt her har vi ADSL. Og de som har kabel-tv har nett gjennom kabel-tv. Men fiber er det så vidt meg bekjent ikke frem hit. Min linje er nokså typisk. Vi ligger forholdsvis langt fra telefonsentralen og får cirka seks megabit i sekundet. Det går jo greit for epost, men for mer krevende ting er det altfor lavt, sier han.

De to argumenterer med at fremtiden vil kreve bredt bredbånd, og at det derfor burde komme på plass en storsatsning på bredbånd i bykjernen. Blant annet er det jo et ønske at eldre skal kunne bo hjemme lengre.

- Vi kunne godt tenke oss fiber. Vi forventer at det kommer tjenester som krever bredere bredbånd fremover. Helseovervåkning av eldre for eksempel, og det er jo aktuelt i området her, sier Tømmeraas.

- Det er det ikke hjelp i, så lenge man ikke har infrastrukturen. Man kan jo ikke sende de gamle til landsbygda fordi det er fiber der, sier Danielsen.

- God kobber

Regional informasjonssjef i Telenor, Knut Sollid, ser ikke helt det store problemet.

- Det er i og for seg korrekt at det ligger kobber i disse områdene. Men om kobberet er gammelt eller ikke, har ikke så mye å si så lenge kvaliteten holder. De som bor i området har tilgant til VDSL på opptil 40 megabit, som vi kan tilby til rundt 92 prosent av husstandene på Majorstua, sier han.

Han forklarer at "den generelle konkurransesituasjonen er slik" at selskapet har bygget ut fiber i områdene Bestum, Holmenkollen og Ljan.

- Fiber er ikke nødvendigvis eneste vei til himmelen. Det kan være smart for noen og enhver å se på hva de har bruk for. 40 megabit på kobber er ikke dårligere enn 40 på fiber, og undersøkelser viser at de aller færreste har behov for de største kapasitetene.

- Har dere ingen planer om å rulle ut mer fiber i Oslo sentrum?

- Vi har et kontinuerlig blikk på dette. Men på Majorstua har vi god dekning på kobberet og har ingen konkrete planer om år rulle ut fiber, ettersom kobberet er klart til å ta i mot 40 megabit.

Danielsen etterlyser likevel fiber, som han omtaler som fremtidens kommunikasjonsmiddel. Han mener kommunen nå må inn og gjøre en innsats. Les videre på neste side!

Offentlig Sektor