- Regjeringen har glemt it-forskningen

- Regjeringen har glemt it-forskningen

It-bransjen er fortsatt ikke fornøyd med satsingen på forskning, og advarer mot at bredbåndsutbygging fases ut av statsbudsjettet.

Bevilgningene til forskning og utvikling i fjorårets budsjett ble sett på som et hvileskjær av svært mange. I år øker bevilgningene til forskning og utvikling med 1,2 milliarder kroner, en en realvekst på tre prosent sammenlignet med i fjor. Det er generalsekretær i IKT-Norge, Per Morten Hoff fornøyd med, men Paul Chaffey mener regjeringen har glemt it-forskningen.

- Regjeringen følger ikke opp fjorårets IKT-melding når det gjelder IKT-forskningen, sier Paul Chaffey, leder i Abelia, organisasjonen for kunnskaps- og teknologibedriftene i NHO.

LES OGSÅ: Mer til forskningsfondet

I IKT-meldingen gikk det klart fram hvor lite Norge satser på IKT-forskning, og det er derfor oppsiktsvekkende at statsbudsjettet ikke har et skikkelig løft for IKT-forskningen, mener Abelia-lederen.

- Det ser ikke ut som IKT-minister Grande Røys har klart å bruke IKT-meldingen fra i fjor til å overbevise regjeringen om noen skikkelige satsinger på IKT-forskningen, sier Chaffey.

LES OGSÅ: 350 nye forskere

- Hvileskjæret er over, men økningen er ikke nok til at vi vil nå målet om tre prosent av BNP innen 2010, sier Per- Morten Hoff til Computerworld, som mener den manglende FoU-innsatsen vil vise seg som et feilgrep av historiske proporsjoner.

- Hvis vi mener alvor med at hodene er det viktigste i overgangen fra industri- til kunnskapssamfunnet, så må vi øremerke mer midler til forskning og utvikling. Statsbudsjettet viser ikke nok fremdrift til å ta innpå våre konkurrenter, snarere tvert i mot, mener Hoff.

LES OGSÅ: Bredbånd får 30 mill

Bredbåndssatsingen faller kraftig tilbake, i takt med at stadig flere får bredbåndstilgang og målet om at full dekning er i ferd med å bli nådd. Hoff advarer likevel mot å tro at jobben nå er gjort for all fremtid.

- For det første tviler jeg på om 30 millioner er nok til å dekke de siste prosentene som ikke har bredbånd i dag, men det viktigste er at vi i fremtiden vil trenge for hurtigere bredbånd. Behovet for oppgradering av bredbånd er like viktig som for veier og annen samferdsel, så dersom bredbånd aldri mer blir å finne på statsbudsjettet vil det være en avsporing fra Regjeringens side. Men, jeg aksepterer et hvileskjær i 2008, sier Hoff.

LES OGSÅ: Høye forventninger til forskning og utdanning

Reglene for medeierskap blir strammet inn i årets statsbudsjett. Ansatte som eier aksjer i eget selskap er en populær i ordning i it-bransjen, og Hoff er skuffet over at aksjerabatten nå blir borte.

- Det er egentlig ganske dramatisk. SV hadde i sitt program at de ville satse mer på medeierskap, og veldig mange it-selskaper benytter seg av det, konstaterer Hoff.

Hoff biter seg dessuten merke i at skolene får relativt mye penger, men at lite av dette går til it. 50 millioner kroner går til digitale hjelpemidler.

- For skolene er satsingen på digitale hjelpemidler helt avgjørende, men pengene burde øremerkes til kjøp. Nå som elevene ikke får bøker før jul illustrerer det ganske godt hva man kunne oppnådd hvis man hadde hatt bøkene digitalt. Her må det gjøres noe kraftig, avslutter Hoff.

Ikke tilpasset arbeidskraftmangelen

HSH er mest opptatt av at budsjettet ikke er godt nok tilpasset arbeidskraftmangelen.

-Det er full kapasitetsutnyttelse i arbeidsmarkedet og bedriftene mangler arbeidskraft. Regjeringen burde holdt igjen mer på utgiftsveksten i statsbudsjettet, men vi er glade for at regjeringen annonserer flere tiltak for å øke tilgangen på arbeidskraft. Men disse tiltakene burde komme nå, ikke neste år. Det er nå det koker og kapasiteten er sprengt, sier administrerende direktør Vibeke H. Madsen.

Hele 60 prosent av HSH-virksomhetene melder i høst at de har ubesatte stillinger som følge av arbeidskraftmangel. For et år siden var andelen 36 prosent. Over 40 prosent melder at det nå er vanskeligere å få tak i arbeidskraft enn for ett år siden.

-Vi er bekymret over at så mange som 64 prosent av virksomhetene i handel og tjenesteyting sier at mangel på arbeidskraft begrenser aktiviteten i virksomheten. Det gjelder både handel, transport, IKT, helse og utdanning, sier Madsen.

LES ALT OM IT-BRANSJEN I ÅRETS BUDSJETT HER: Alt om statsbudsjettet

Offentlig Sektor