Regjeringen lekker sensitive data

Regjeringen lekker sensitive data

It-systemene er usikre, utsatt for spionasje og får sterk kritikk.

Riksrevisjonen leverer i dag en nedslående rapport til Stortinget, skriver Aftenposten.

Her får datasikkerheten i regjeringskvartalet og statsforvaltningen hard kritikk.

Ifølge avisen skal det siden januar 2008 ha blitt avdekket flere store svakheter i Depnett/U, som er regjeringens interne nettverk.

Sensitiv informasjon

Flere hemmeligstemplede rapporter Aftenposten har fått tak i skal avdekke at nettverket lekker en stor mengde interne dokumenter.

Hvor disse dokumentene havner vites ikke. Men det skal dreie seg om innbrudd som kommer fra personer utenfor landegrensene. Dokumentene inneholder sensitiv informasjon, som regjeringsnotater, budsjetthemmeligheter og personopplysninger.

Watchcom har vært involvert i å ordne opp i lekkasjene.

"Forsøkt å lure oss"

I tillegg til å kritisere datasikkerheten, retter også Riksrevisjonen kraftig skyts mot det de ser på som forsøk på juks fra Departementenes servicesenter, skriver avisen.

I oktober 2009 skal Riksrevisjonen ha utført en kontroll hos servicesenteret, for å sjekke sikkerheten. Flere brukere skal da ha fått tilbaketrukket rettigheter de opprinnelig hadde, og logger skal ha blitt endret for å skjule at de hadde hatt slike rettigheter. Senere skal brukerne ha fått tilbake rettighetene.

- Vi lar oss ikke lure, sier riksrevisor Jørgen Kosmo til Aftenposten, mens direktør Ivar Gammelmo i Departementets servicesenter avviser at de har forsøkt å føre Riksrevisoren bak lyset, og kaller hendelsen "et internt oppryddingsarbeid".

Aasrud tilbakeviser

Fornyingsminister Rigmor Aasrud får hard kritikk fra Kosmo og hans medarbeidere.

Men hun mener sikkerheten er god nok.

- Riksrevisjonen har påpekt noen, til dels svært uheldige, mangler i internkontrollen i Departementenes servicesenter. Dette er det for lengst grepet fatt i, sier hun til avisen.

Les om:

Offentlig Sektor