Regjeringen ønsker nye it-innspill

Regjeringen ønsker nye it-innspill

Effektivisering med it gir store gevinster. Aasrud ber bransjen om hjelp.

Effektivisering ved hjelp av it sto for hele femti prosent av produktivitetsgevinsten i Europa mellom 2000 og 2004.

Nå vil FAD fokusere på it-næringens fremtid, og dette var bakgrunnen for et møte mellom fornyingsminister Rigmor Aasrud og representanter fra it-bransjen 1. oktober.

- Som ansvarlig for koordineringen av it-politikken i regjeringen er jeg spesielt opptatt av å prioritere områder som bidrar til videreutvikling av it-næringene, som gir økt verdiskaping og som styrker næringslivet generelt, sa Aasrud til bransjerepresentantene under møtet, ifølge en pressemelding fra FAD.

- Hvordan dette bør gjøres, ønsker jeg deres innspill på.

- Mange nyttige innspill

To nye rapporter om it-trender, utarbeidet på bestilling av FAD, samt EUs it-politiske strategi "Digital Agenda" lå til grunn for møtet, hvor fornyingsministeren diskuterte it-politiske utfordringer med bransjerepresentantene.

- Dette ga mange nyttige innspill om næringens muligheter i Norge, hvordan det offentlige kan bidra og hvordan næringen selv kan bidra til fornying og effektivisering av andre næringer, sa Aasrud i etterkant av møtet.

It-utvikling og politikk

I den første av departementets rapporter, "IKT-trender 2010 - 2020", defineres blant annet fire såkalte megatrender som vil prege den internasjonale it-utviklingen de nærmeste ti årene. Rapporten, som er utarbeidet av Gartner, trekker frem industrialisering av it, økt omfang av tjenester som deles av flere, økt grad av sosial samhandling og informasjonsdeling på nettet og grenseløs mobilitet som de fire dominerende teknologidrevne trendene i it-utviklingen i tiden som kommer.

Den andre rapporten, "IKT-trender og politikkutfordringer", er utarbeidet av Econ Pöyry og Nexia og tar for seg områdene Eadministrasjon, Edemokrati, it-basert innovasjon, it og miljø, og it-infrastruktur og kompetanse i et 5-7 års perspektiv. Rapporten identifiserer og drøfter konkrete politske utfordringer som vil oppstå i kjølvannet av sentrale it-trender de nærmeste årene, og er ment å bidra til økt innsikt i hvordan utvikling og bruk av it vil påvirke politiske områder.

Offentlig Sektor