Rikets tilstand – sånn passe

Rikets tilstand – sånn passe

Over 900 deltagere inntok i morges Den Norske Opera for diskutere offentlig it på Difis årlige digitaliseringskonferanse. Leder Ingelin Killengreen åpnet konferansen med å slå fast at digitalisering ikke er et valg, det er et krav.

- Ungdommen i dag kommer ikke til å finne seg i at vi flytter papir. Mange etater har en ganske lang vei å gå. Vi må fokusere mer på felleskomponenter og samordning.

Rikets e-tilstand

Difi er underforstått med at offentlige it-prosjekter i offentlig sektor har et frynsete rykte. Avdelingsdirektør Tone Bringedal mener likevel tilstanden er bedre enn sitt rykte.

- Det gjøres mye godt arbeid, men mange sitter med en oppfatning om alt ikke er så bra. Derfor trenger vi et bredt grunnlag av kunnskap for å mene noe om dette, slår hun fast.

Difi ser på suksess innen digitalisering som et produkt av tre faktorer: Fellesløsninger, tjenesteutvikling og hvor mange som faktisk bruker løsningene som utvikles.

Arbeidet med fellesløsninger som Altinn og ID-porten ha pågått i flere år. Dette arbeidet har god fart, mener Bringedal. Offentlige virksomheter som benytter Altinn er oppe i 40, og i alt 316 virksomheter bruker nå id-porten.

Bruken av efaktura har også gått i været. Det skyldes i stor grad at dette nå er lovregulert.

- Det er min vurdering at status på fellesområder er god, og vi ser at lovpålegg virker – jeg lar det henge i luften, sier Bringedal.

Tjenestene

På tjenesteområdet er bildet litt mer blandet mener seksjonssjef Marit Mellingen i Difi. Det er flere gode eksempler på utvikling av gode og effektive løsninger. Hun trekker blant annet frem Sjøfartsdirektoratets tjeneste for utstedelse av sjøfartssertifikat. Dette er en løsning som i en digital løsning samler det som tidligere innbefattet flytting og utfylling av 50 ulike papirer. Men det er fremdeles er mye å hente. Fra juli skal alle skjema med et volum på mer enn 5000 være digitalisert, i henhold til Digitaliseringsrundskrivet.

- Bare 30 prosent av virksomhetene tror de rekker dette, sier Mellingen.

Brukertilgang

Difi er også opptatt av hva som får norske borgere til å velge digitale tjenester. Ett problem er at det finnes husholdninger i landet som faktisk ikke har internett. I tillegg er det mange, kanskje særlig eldre, som ikke har tilstrekkelig digital kompetanse til å manøvrere i en digital offentlig verden.

For den siste gruppen gjelder det å fokusere på lav brukerterskel og universell utforming. 69 prosent oppgir at de en eller flere ganger har brukt offentlige digitale tjenester. Det er en utfordring å få med seg de siste 31 prosentene, mener Bringedal.

- Ledelse er nøkkelen til veien videre. Forvaltningens vilje og evne til samarbeid avgjør graden av suksess.

Offentlig Sektor