Riksrevisjonen kritiserer stats-it

Riksrevisjonen kritiserer stats-it

Kritiske bemerkninger om kvalitetssikring og interne it-prosjekter.

Riksrevisjonen mener staten dags dato ikke forvalter it effektivt. Blant annet blir it-systemer og registres utforming for sterkt knyttet til etaten de utvikles i, og passer dermed dårlig for andre etater. I tillegg er det svakheter i kvalitetssikringen av data som legges inn i ulike systemer, blant annet i samhandling mellom Finansdepartementet og Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

- Her ligger det store uutnyttede potensialer for en bedre og mer effektiv forvaltning, sier riksrevisor Jørgen Kosmo.

Lang vei

Difi innser at det er en lang vei å gå, men argumenterer med at arbeidet i alle fall er påbegynt.

- Vi opplever at offentlig sektor er moden for samarbeid, og vi møter stor interesse og engasjement rundt oppgavene vi gjør, sier Difi-direktør Hans Christian Holte, som også trekker frem flere verktøy som skal hjelpe i prosessen:

  • Vedtatte prinsipper for it-arkitektur som statlige virksomheter må følge.
  • Fra neste år skal alle forslag til statsbudsjettet om store it-satsninger følges av et selverklæringsskjema som viser hvordan arkitekturprinsippene følges opp.
  • Difis nettbaserte it-prosjektveiviser skal være et hjelpemiddel som vil gi bedre kvalitet og metodikk i offentlige it-prosjekter.
  • Difi vil følge opp arbeidet med samordning og gjenbruk ved å lage oversikt over og vurdere opprettelse og bruk av såkalte felleskomponenter. MinID og Altinn er eksempler på slike komponenter.
  • I desember kommer referansekatalogen for it-standarder i offentlig sektor i versjon 3

Les om:

Offentlig Sektor