Riksrevisjonen slakter Forsvars-it

Riksrevisjonen slakter Forsvars-it

Godkjente milliardprosjekt med alvorlige feil for å rekke tidsfristen.

Riksrevisjonen har gjennomgått budsjettåret 2008 og la for noen uker siden frem en rapport "Dokument 1 (2009-2010): Svakheter i etatsstyringen, for dårlig internkontroll og manglende samordning av ikt-systemer".

- Revisjonen for 2008 viser at forvaltningen i Norge i all hovedsak er god. Likevel er det fortsatt noen områder som ikke er tilfredsstillende, sier riksrevisor Jørgen Kosmo i forbindelse med at Riksrevisjonen legger fram sin revisjonsrapport på departementenes forvaltning og gjennomføring av budsjettene for 2008.

Et av prosjektene som får betydelig refs er Forsvarets økonomiprosjekt FIF 2.0. Felles integrert forvaltningssystem (FIF) er en fellesløsning for styring og kontroll av Forsvarets materiell, økonomi og personell, på tvers av grener og avdelinger. Gjennom programmer som Golf og Los hadde arbeidet til per mars i år kostet nærmere 2,5 milliarder kroner.

Riksrevisjonen konstaterer dårlig sikkerhet, utilfredsstillende testing og klønete kontraktshåndtering.

Superbrukere

I Forsvarsdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2008 skriver Riksrevisjonen at autoriseringen og rollefordelingen i Forsvarets nye erp-system har vært kritikkverdig.

"Ved gjennomgang av sentrale roller og autorisasjoner i SAP-systemet har Riksrevisjonen avdekket store svakheter knyttet til sikkerheten rundt systemene", kommer det frem i rapporten.

Svakhetene henviser til antall superbrukere - som drifter og administrerer SAP - og som har alle tilganger til funksjonene i systemet. SAP anbefaler selv at denne spesielle rollen kun bør tildeles én bruker. Hos Forsvaret var det på det meste 36 superbrukere.

I tillegg mener Riksrevisjonen at det ikke ble stilt krav om komplekse passord for de ca. 21.000 brukerne som kan logge seg inn på SAP. Med komplekse passord menes kombinasjoner av tall, store og små bokstaver og spesialtegn.

Feil og mangler

Riksrevisjonen setter også store spørsmålstegn ved igangsetting av prosjektet. Akseptanse-testen omfattet 700 tester, hvorav ca. 200 ble underkjent. Videre ble det registrert 989 feil og i tillegg logget 107 forbedringsforslag. Til tross for dette satte Forsvaret systemet i drift. Ifølge rapporten valgte "Forsvaret (...) å ta i bruk en løsning med feil og mangler".

Som en følge av igangsettelsen, til tross for utilfredsstillende kvalitet, godtok Forsvaret i praksis leveransen, og mistet muligheten til å presse leverandøren IBM.

"Forsvaret valgte våren 2008 å prioritere driftsetting av Økonomiprosjektet FIF 2.0 med en delvis løsning framfor å få levert hele løsningen til det tidspunktet IBM kunne levere den. Med dette mistet de grunnlaget for å kreve inn dagbøter ved forsinkelse, slik kontrakten muliggjorde."

Generelt konstaterer Riksrevisjonen at "tid" ble det avgjørende styringsparameteret.

Los-sjef brigader Jan Christian Ødegaard og NK Oberst Harald Minde mener beslutningene som ble tatt var nødvendige. Les mer på neste side!

Les om:

Offentlig Sektor