- Rindal er veldig viktig

- Rindal er veldig viktig

Etter sommeren starter Cato Rindal i stillingen som it-sjef i Politidirektoratet. Han får mye å henge i med, for onsdag ble politiets teknologi-styring nok en gang slaktet. Slaktapporten mener hele PDMT må trekkkes inn under POD.

Onsdag kom Politianalysen, der også politisjef Odd Reidar Humlegård har sittet i utvalget. Det er en slaktrapport. Utvalget er enstemmig i at mange grep som bør tas, deriblant innen it. Blant annet foreslår utvalget at Politiets data- og materielltjeneste (PDMT) legges ned, og at funksjonene flyttes over til Politidirektoratet (POD) og en egen enhet for it-drift- og leveranse.

— Hvor mange må gå i PDMT, inkludert sjef Lars Henrik Bøhler?

— Å legge ned PDMT betyr videreføring av oppgavene, og det som gjøres i PDMT blir viktigere enn noen gang. Vi har ingen ønsker om at noen av medarbeiderne skal slutte. Her er det nok jobb fremover og området må helt sikker styrkes, sier Humlegård til Computerworld.

Rapporten mener PDMT må deles opp. Dem som jobber med strategi, prioriteringer og planlegging, bør flyttes til PODs avdeling for dette, mens klassiske PDMT blir en ren drift- og leveranseenhet

Data-Jesus

Videre kan man i Politianalysen, også kjent som NOU2013:9, lese at det foreslås at POD «utvikles og organiseres med sikte på å ta et helhetlig ansvar for strategisk utvikling og ledelse av etaten. Direktoratets ressurser og oppmerksomhet anbefales rettet mot følgende fem områder: virksomhetsledelse, beredskap, ikt, HR og politifag.»

Det er neppe tilfeldig at flere av disse stikkordene ble nevnt da Computerworld pratet med Humlegård om en nyopprettet stilling som it-sjef i POD i mars måned. Han var konkret på at den nye it-sjefen og stillingen som beredskapsleder er de to viktigste ansettelsene i Politiet i år.

Fredag ettermiddag forrige uke ble det kjent at de har valgt Cato Rindal (se faktaboks og egen undersak) som sin nye it-sjef.

—Er Rindal redningen for politi-it?

— Han er, ja, i hvert fall en veldig strategisk viktig ansettelse for oss. Vi er kjempeglad for å få Rindal med på laget. Han har solid kompetanse innenfor teknologi og it, og det er veldig viktig for oss - det er jo et eget kapittel om temaet i rapporten, sier Humlegård.

Rapporten anbefaler at det startes opp et bredt anlagt arbeid som skal gi «strategisk styring av teknologiområdet som sikrer effektiv ressursutnyttelse og akselerert implementering av kritiske systemer innenfor det politioperative området» som et ledd av politiets kvalitetsreform.

«Mange av dagens systemer er gamle og uhensiktsmessige, spesielt innen det politioperative området. Politiet har inntil nylig ikke hatt en klar strategi for hvordan ikt kan brukes for å understøtte en god og effektiv oppgaveutførelse, men denne er nå på plass. Politiet jobbes også med å forbedre organiseringen og styringen av ikt-området», kan man lese i starten av kapittel 16. Kapittelet teller 18 sider.

— I rapporten får vi vist at vi er i gang med mye, men så får vi også tilbakemelding om at det ikke er bra nok i dag - og det er det alminnelig enighet om i hele Politiet. Her er det ikke noen som trenger å overbevises i norsk politi om at vi må bli bedre på it, virksomhetsutvikling og teknologiutnyttelse. Så Rindal blir en veldig viktig person, og de som jobber med it i PDMT blir svært viktige for oss, sier Humlegård.

— Ta mest mulig grep nå

POD opprettet en egen intern it-avdeling 1. mars i år etter en annen slaktrapport, ført i pennen av Direktoratet for forvaltning og it (Difi). Også den gangen var it nevnt i betydelige deler, men rapporten handlet først og fremst om POD og Justisdepartementets lederstil overfor sine underorganer.

PDMT-sjef Lars Henrik Bøhler avslørte i et Computerworld-intervju 12. mars at han hadde blitt detaljstyrt av direktoratet, et direktorat han hevder hverken har hatt kompetanse eller kapasitet til å følge opp it-siden.

Les også

PDMT-sjefen: - Unnskyld

Dette er noe av bakteppet for Rindals inntreden i POD og at POD nå trekker PDMT helt inntil seg.

— Vi foreslår en vesentlig sterkere styring av it ettersom drift skiller ut fra dagens PDMT og legges inn i en egen avdeling.

Øvrige tjenester i PDMT samles i en større støtteenhet, forklarer Politanalyse-utvalgets leder Arne Røksund.

Humlegård tror Rindal er rett mann, blant de 76 som søkte stillingen, for å rydde opp i situasjonen.

— Vi er glad for at vi har fått Rindal på plass. Han har erfaring fra nær sagt alle områder, fra leverandørsiden og bestillersiden ,og har hatt strategisk og operativt ansvar innenfor dette området.

Rapportens forslag skal nå ut på høring med frist 1. oktober, men justisminister Grete Faremo ber POD ta mest mulig grep allerede nå.

— Jeg forventer at politidirektøren tar lederansvar og går i gang med de endringene han selv har fullmakt til å gjøre, sier hun.