Røntgenbilder sendes med taxi

Røntgenbilder sendes med taxi

Cd-er og faks er utbredt. Nå håper radiologene på noe smartere.

Det blir fort komplisert hvis sykehus A i region Helse Sør Øst tar røntgen, og av ulike årsaker vil ha sykehus B i samme region til å se på det. Radiologisystemene til sykehusene, de såkalte RIS/PACS-ene, snakker ikke direkte sammen.

- Det er en ekstrem mange-til-mange-kombinasjon. Vi har multiple systemkombinasjoner å ta hensyn til når vi skal samhandle, sier Håvard Roterud, fagsjef for radiologisk it ved Rikshospitalet.

- Vi har puslet med samhandling for radiologi i flere år nå, jeg begynner å bli utålmodig og vil ha resultater.

En mye brukt løsning for transport av radiologisaker, er å brenne bildene på cd eller dvd og sende i drosje eller posten. I stor grad benyttes cd- og dvd-er idag, men er det snakk om for eksempel hjerneslag hos pasienter, teller minuttene og sekundene. Da nytter det ikke slikt.

- Alternativet er jo å ikke sende noe. Hvis man sender noe på cd eller dvd og det tar flere timer eller flere dager, er det ikke nødvendigvis aktuelt lenger. Tilstanden til pasienten endrer seg.

Bilde via nett, tekst via faks

For Rikshospitalets del har man siden 2004 satt opp sikre tuneller over Norsk helsenett, der store bildedata kan transporteres via RIS/PACS.

Dette transporterer riktignok bildene, men løsningen for å transportere tekst er noe mer komplisert. Det settes opp nøkler over telefon, før det hele sendes over faks til sykehuset som skal ha informasjonen. Deretter må man passe på at bildene og teksten forenes igjen ved mottak. Metoden kalles gjerne teleradiologi.

Rikshospitalet har en egen avdeling for sending og mottak av radiologiinformasjon, både for faks/helsenett og taxi, med en egen stab. I 2008 mottok rikshospitalet 23.000 radiologirelaterte saker, hvorav rundt halvparten ble sendt via kombinasjonen helsenett/faks. I år ligger det så langt an til en økning.

I tillegg sender Rikshospitalet, som har en regions- og landsfunksjon, ut en undersøkelse i retur for hver femte de mottar. Denne løsningen på tidsproblemet begynner å bli svært utbredt i Helse Sør Øst.

- Det er en svært primitiv løsning, men tidsmessig tar det svært kort tid sammenlignet med postgang. Vi snakker om minutter, sier Roterud.

- Bildene har vært enkle å sende. Men å sende det skriftlige sammen med bildet på en sikker måte, har vært komplisert, legger Åge Sjåfjell, seniorrådgiver i Helse Sør Øst, til.

Hvordan skal det hele løses? Les videre på neste side!

Offentlig Sektor