Samarbeider om it i K10

Samarbeider om it i K10

De ti største kommunene i landet forenes i mektig interkommunal allianse.

K10 heter det kommunale it-samarbeidet for landets ti største kommuner; Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand, Drammen, Fredrikstad, Tromsø, Sandnes og Bærum.

Nettverket er lite kommunisert utad, og det er også vanskelig å finne offentlig tilgjengelig informasjon om samarbeidet.

- Vi har hatt kommunalt samarbeid på mange plan, men ikke innen it. Frem til i fjor har det vært litt ad hoc, sier Trine Lind, spesialrådgiver i byrådsavdeling for finans og næring i seksjon for virksomhetsutvikling i Oslo kommune.

De sju største kommunene har fra før samarbeidet om såkalte FAKS, Felles Arkitektur for Kommunal Sektor, som et tillegg til statlige FAOS, Felles Arkitektur for Offentlig Sektor.

Ballen ruller

Det hele startet i desember 2009. Kommunedirektøren for finans og næring i Oslo kommune inviterte de ti største kommunene til felles møte for å diskutere mulig samarbeid. Resultatet ble K10.

- Tilbakemeldingene har vært positive. Vi har bra oppslutning og har opp mot 100 prosent oppmøte. Noen kommuner stiller også med flere representanter, forklarer hun.

De bestemte seg for å ta sikte på å møtes for å diskutere tre-fire ganger i året. Det klarte de i 2010. Nå er det 2011, og neste møte er satt opp i mai. Samarbeidet ruller videre.

En stemme

Målet til K10 har vært å utvikle effektive løsninger gjennom felles rammeverk og standarder. Noen konkrete løsninger har det ikke blitt ennå, foreløpig har diskusjonene gått på arkitektur, felles krav og behov knyttet til felles løsninger og overordnet strategi.

- Det er ikke bare å etablere tekniske løsninger. Vi håper å kunne realisere konkrete felles tiltak etter hvert, men foreløpig er vi i startfasen og det vil ta tid, sier Lind.

- Blir det mye krangling internt?

- Vi har veldig mange gode, faglige diskusjoner, men er enige om hovedtrekkene. Frem til nå har det ikke fremkommet interne uenigheter – vi jobber mot felles mål.

Kan K10 ende med å sitte med vel mye makt? Les mer på neste side!

Les om:

Offentlig Sektor