- Samhandlingsreformen kan drepe folk

- Samhandlingsreformen kan drepe folk

Kommunene er ikke godt nok forberedt på å overta ansvar fra sykehus, mener leder i Sykepleierforbundet.

Fra 1. januar 2012 startet den såkalte Samhandlingsreformen, som skal gjøre den norske helsesektoren mer smidig. Som et sentralt ledd i reformen flyttes en del av ansvaret for pasienter fra spesialisthelsetjenesten til kommunene. Målet reformen er bedre samhandling mellom kommunalt nivå og spesialisthelsetjenesten.

Der er vi ikke ennå, mener forbundsleder Eli Gunhild By i Sykepleierforbundet. Verre enn det, for noen kommuner er tilstanden såpass kritisk at hun frykter at liv kan gå tapt. Ifølge By er mange kommuner ikke er godt nok forberedt på å ta i mot stadig sykere utskrivningsklare pasienter, fordi de ikke har bygget opp tilstrekkelig kommunale tilbud som kan overta når sykehusene slipper fra seg pasientene.

Det sier hun i et intervju med Dagens Medisin.

Store hull

–Når denne forskyvingen av pasientomsorgen fra spesialist- til kommunehelsetjenesten ikke er på stell alle steder, går det utover pasientsikkerheten. Kommunene har mer enn nok med å ta hånd om ganske syke pasienter allerede, og nå kan de forvente seg pasienter med enda alvorligere diagnoser, svarer By.

Hun sier til avisa at hun vet at pasientsikkerheten allerede trues flere steder, selv om samhandlingsreformen akkurat har startet.

Det var i et innlegg på Norsk Sykepleierforbunds (NSFs) nettside 2. januar at forbundslederen skrev om samhandlingsreformen.

«Den 1. januar 2012 sitter alle vi som har hjerte og hjerne for pasientsikkerhet og kvalitet i omsorgen med hjertet i halsen», skriver hun.

Eli Gunhild By konstaterer at mange kommuner har store hull i planleggingen.

– Dette er ikke en påstand. Norsk Sykepleierforbunds fylkesledere forteller oss dette. I noen regioner er det faktisk slik at man ennå ikke har begynt på det konkrete arbeidet med å legge til rette for forskyvning av pasientomsorgen fra spesialist- til kommunehelsetjenesten. Dette er svært alvorlig, skriver Eli Gunnhild By blant annet.

Offentlig Sektor