Satser stort på østlig nearshoring

Satser stort på østlig nearshoring

Itera, EDB Ergogroup og andre norske it-selskaper etablerer seg i Ukraina.

KIEV/OSLO: Arbeidskraften i Ukraina er billig, kulturen har mange likheter med Norden, tidsforskjellen er bare en time og veien er kort fra land som Norge. Flyturen fra Oslo tar rundt 4,5 timer, inkludert én time i transitt i Riga.

En tilsvarende tur til Bangalore, India, tar over 13,5 timer inkludert et par timers transitt i Paris.

Derfor velger mange norske it-selskaper Ukraina som base for ekstrakompetanse.

Itera eier selv

Itera Consulting er blant norske selskaper som har opprettet et eget selskap i Ukraina. Administrerende direktør i det norske konsulenthuset, Anders Lier, har i løpet av sin karriere i mange år jobbet med ulike typer outsourcing/offshoring/nearshoring, i India, Kina, Hong Kong Polen og sist, men ikke minst Ukraina. Han er tilfreds med å drive forretning i Ukraina, et land han har besøkt 15 ganger de siste 15 månedene.

- For det første er det en veldig god kulturell match med det nordiske forretningsmiljøet. Ukraina gir også tilgang til høykvalifiserte it-folk med en veldig sterk matematikktradisjon og ingeniørtradisjon. I tillegg våger konsulentene på individnivå å utfordre kunden, som er veldig ulikt den asiatiske kulturen, oppsummerer han som årsaker til at Itera har valgt nettopp Ukraina.

- Vi ser også at det er konkurransedyktig på pris sammenlignet med asiatiske alternativer.

I motsetning til en del andre norske selskaper, slik som EDB Ergogroup som eier 60 prosent aksjeposter hos sine Ukrainske partnere, har Itera valgt å eie hele selskapet sitt.

- Hvilke fordeler har det å eie hele?

- Offshoring og outsourcing er komplekst i seg selv. Vi tror kundene våre er tjent med at vi forstår og har ansvar for hele verdikjeden og at det er en bedre løsning at vi kontrollerer offshoringsentert og -ressursene i egen organisasjon. Vi tror bodyshopping gjennom konsulenthotell gjør det mer vanskelig å styre, sier Lier til Computerworlds papirutgave.

Korrupsjon

European It Outsorcing Intelligence-rapporten fra 2010 (del 1) kårer Ukraina til den mest attraktive plassen for nearshoring innen programvare og web 2.0-utvikling. Landet skårer 4,3 poeng av fem mulige. I Brown & Wilsons Black Book of Outsourcing fra 2009 er Kiev blant verdens 25 sikreste byer for offshoring eller nearshoring. Første kvartal 2011 skåret landet 3,40 av fem poeng i EBAs Investment Attractiveness Index. Andre kvartal ble tallet 3,39.

Likevel heter det i «Report 38: Ukraine – The post-election outlook» fra mai i fjor, ført i pennen av Unifin Global / Regional, at «Forretningsmiljøet [i Ukraina] er veldig utfordrende.» Rapporten trekker frem to årsaker, det ene er at fremgangen i å introdusere konkurranse på like vilkår har vært treg. Den andre er korrupsjon.

Direktøren i European Business Association (EBA) Ukraina, Anna Derevyanko, er helt ærlig på at sistnevnte er en utfordring for landet.

- Det er korrupsjon nesten over alt, i alle lag av forretningssamfunnet. Noen ganger støtter forretningene korrupsjon fordi det er enklere, og noen ganger er det myndighetene som dytter bedriftene i retning av korrupsjon.

Et annet problem er at rettssystemet ikke fungerer veldig bra – som igjen er forårsaket av korrupsjon.

Igor Mendzebrovski, administrerende direktør i Iteras ukrainske selskap, mener på sin side man bør ta korrupsjonsindekser med en klype salt. Les videre på neste side!

Offentlig Sektor