Siemens skal bygge nødnettet

Siemens skal bygge nødnettet

Siemens skal nå inn i sluttforhandlinger om byggingen av et nytt nødnett.

Det er endelig klart at Siemens har vunnet kampen om å bygge det nye nødnettet.

Nødnettprosjektet går inn i sluttforhandlinger med Siemens. Deretter skal først Regjeringen, og så Stortinget, avgjøre om det til slutt skal bygges et nødnett, slik planen har vært i mange år.

Kulturminister Trond Giske offentliggjorde beslutningen kl. 11.30 på en pressekonferanse i dag. Giske er i denne saken settestatsråd for justisminster Knut Storberget, som på grunn av sin kones jobb er inhabil i saken.

- Vi går nå videre med sluttforhandlinger med Siemens, det betyr at EADS ikke er med videre i kampen om nødnettkontrakten, sier Giske.

- Det ser ut til at vi klarer å bygge ut etter de fastsatte kostnadsrammene, sier Giske.

Kontrakten vil bli basert på bindende faste priser. Det legges opp til at Siemens både tar ansvar for utbyggingen av nødnettet og forestår driften etter at systemet er ferdigstilt.

Les også: Prosjekter som burde hatt nødhjelp

Fem år til

Planene er at det skal legges fram en proposisjon for Stortinget før jul før kontrakten undertegnes. Det har tidligere kommet opplysninger om at kontrakten skal ha en verdi på rundt 3,6 milliarder kroner.

Fullmakten til å tegne kontrakt om bygging av første byggetrinn som Stortinget ga Justisdepartementet i 2004, utløp i 2005.

Første byggetrinn blir på ett år. Det er da 54 kommuner som skal bygges ut. Andre trinn vil ta tre år, og skal omfatte resten av landet. Basert på erfaringene fra første trinn, vil Stortinget ta stilling til om nødnettet skal bygges ut i resten av landet.

- Nødnettet vil tidligst være ferdig i 2011, sier Giske.

Når det gjelder Siemens Business Services og korrupsjonsskandalen i selskapet, har Giske følgende kommentar:

- Vi er orientert om situasjonen rundt Forsvaret og SBS og dette har vært oppe til vurdering. Vi vil være ekstra varsomme overfor slike problemstillinger. Men husk at det ikke er SBS som er aktør her, sier Giske

Giske forteller også at det er full enighet i Regjeringen om at de går videre med Siemens.

- Men om det blir utbygging vil regjeringen ta stilling til senere, sier Giske.

Hva skal nødnettet brukes til?

Her følger en oversikt over hva nødnettet skal brukes til, sakset fra Kultur- og kirkedepartementets pressemelding:

Sambandet kan uten fare for avlytting benyttes til overføring av sensitive personopplysninger og informasjon som kunne skade kriminalitetsbekjempelsen dersom de ble kjent. God sikkerhet mot avlytting gjennom kryptering, gir både politiet og helsetjenesten en lettere hverdag.

Dataoverføringsmuligheter vil gi bedre informasjonstilgang og mulighet for angivelse av kjøretøyers posisjon i kart, tilgang til databaser og overføring av bilder.

Toveis radiokontakt med mannskaper i brannvesenet og helsetjenesten, til erstatning for bruk av personsøkere, gir mulighet for hurtigere utrykning og riktigere bruk av tilgjengelige ressurser.

Egen nødknapp på alle håndsett/bærbare radioer gir bedre sikkerhet for personellet.

Polititjenestemenn, helsepersonell og brannfolk vil for første gang kunne snakke sammen over radioen, uavhengig av avstand og distriktsgrenser.

Radioene gir mulighet for kommunikasjon direkte mellom hå ndsettene/brukerradioene, i tilfeller hvor tjenestemennene befinner seg utenfor nettets dekningsområde, for eksempel høyt til fjells eller langt til havs.

Til bruk ved store ulykker eller andre hendelser utenfor nettets faste dekningsområde, benyttes mobile basestasjoner som kan fraktes til stedet med helikopter.

Det legges opp til at nødnettet også skal støtte dataoverf ø ring med høye datarater dersom Stortinget vedtar landsdekkende utbygging. Norge blir da det første landet i Europa som innfører dette i sitt nødnett.

Offentlig Sektor