Sier ja til potet-gps

Sier ja til potet-gps

Det europeiske navigasjonssystemet Galileo er reddet økonomisk.

Brussel har skjært gjennom og bestemt seg for viktige teknologiske spørsmål, navigasjonsprosjektet Galileo og et europeisk forskningsinstitutt.

Galileo er Europas svar på amerikanske gps. Navigasjonssystemet skal være et alternativ til gps, som er utviklet av det amerikanske forsvaret, men prosjektet har vært rammet av utsettelser og enorme kostnader.

Det ble nok for næringslivet. De private aktørene trakk seg for noen måneder siden ut av Galilo-prosjektet, som sto i fare å forsvinne helt fra agendaen. Eu måtte finne penger for å skaffe prosjektet en økonomisk base fremover.

Europakommisjonen ønsket å hente pengene fra jordbruksbudsjettet, hvor det ligger en del resurser som ikke brukes. Dette likte ikke landene med mye jordbruk, som Tyskland, Nederland og England. Nederland foreslo å hente pengene fra forskningsbudsjettet.

Nå har EU lagt opp til en ekstra bevilgning på 2,7 milliarder euro (21 milliarder kroner). Summen finansieres stort sett ut av potet-euro-ene. Hele 1,6 milliarder euro kommer fra jordbruksbudsjettet. De øvrige 1,1 milliardene euro tas fra forsknings- og utviklingsbudsjettet. Skulle prosjektet bli enda dyrere, noe som ikke er helt usannsynlig, da står får forskningsbudsjettet ansvaret for å fylle opp.

Forskning

Galileo skal være ferdigstilt i 2013. Kritikerne mener hele prosjektet er bortkastet penger, fordi gps fungerer godt nok. I tillegg har både Russland og Kina egne navigasjonsprosjekter.

Det europeiske forskningsmiljøet fikk både gode og dårlige nyheter. Det ble bestemt at det vil opprettes et europeisk institutt for innovasjon (EIT), som vil kunne gi forskning i Europa et gedigen løft. På den andre siden ble utformingen av instituttet ikke like prestisjefult som noen hadde håpet på. Et institutt som kan måle seg med amerikanske MIT (Massachusetts Institute of Technology) blir det ikke.

Den nye EIT blir derimot et samarbeidsnettverk mellom de ulike tekniske universitetene og forskningsinstitutter i Europa.

Offentlig Sektor