Sikkerhets-varsko fra Faremo

Sikkerhets-varsko fra Faremo

«Dere har virkelig ikke tatt innover dere utfordringene teknologien fører med seg!»

Selv om det ser ut til å gå mot et regjeringsskifte, ønsker justis- og beredskapsminister Grete Faremo å formidle at hun fortsatt er i full vigør, på-hugget-orientert og stadig ivrig på it-sikkerhet.

Onsdag delte hun ut Fidus-prisen på Sikkerhetskonferansen i regi av Næringslivets Sikerhetsråd (NSR), men først var hun oppe med pekefingeren i det som kan være blant hennes siste taler som minister for en stund.

- Jeg har jobbet i Microsoft i fem år. Jeg har før jeg sluttet i 2008 skuet over mange ledersamlinger og tenkt «dere har virkelig ikke tatt innover dere utfordringene teknologien fører med seg», sier hun.

Vår tillitsbaserte samfunnsmodell utfordres på nye måter, mener hun, og næringslivet må møte denne utfordringen med nye risikovurderinger og iverksetting av tiltak. Norge er et attraktivt marked med store verdier, ikke minst attraktivt for kriminelle. De samarbeider over grensene og tar i bruk nye verktøy. Ikke minst er et av disse verktøyene it.

- Nye, teknologiske hjelpemidler bruker som verktøy for å begå ny kriminalitet, men også tradisjonell kriminalitet. Hvem i all verden gjør et bankbrekk nå som du kan gjøre det så godt som anonymt via nett, spør Faremo.

Kripos møter næringslivet

Hun påpeker at terskelen for å benytte skadelig programvare har sunket betraktelig, og at vi utsettes for dataangrep i større omfang enn før. Konsekvenser kan både alt fra spam i innboksen, til rene pengegevinster til skurkene til tyveri av informasjon.

- Det kan være så lite som et tastetrykk unna før forretningshemmeligheter kommer på avveie, enten innenfra eller ved at man hacker seg inn utenfra.

Hun etterlyser samarbeid med næringslivet for å få bukt med problemene som følger med vår digitaliserte hverdag. For å strekke ut en statlig hånd, har Kripos opprettet et eget arbeidsutvalg og videreutvikler også sin egen kompetanse innen nettkunnskap og elektroniske spor.

Kripos har også i løpet av sommerferien fått på plass en dedikert næringslivsrådgiver, Anne Catherine Gustafson. Hun kom på plass etter at NSR i samarbeid med Finans Norge helt konkret etterspurte det fra Justis- og beredskapsdepartementet. Foreløpig er det en ettårig prosjektstilling.

Lekker fra budsjettet

Også Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) har fått seg løft, samtidig som antallet hendelser de behandler øker.

- At antallet saker øker, er forhåpentlig også fordi vi har økt vår evne til å avdekke dette. Men vi ser altså en jevn økning, og det er ingen tegn på at dette er aktiviteter som avtar, sier Faremo.

NSMs operasjonssenter Norcert skal være døgnbemannet og inngår nå i et nordisk nettverk, samtidig som politiets tilstedeværelse ved senteret er styrket. Det skal gi bedre samhandling og sikre at politiet involveres på et tidlig tidspunkt.

- Teknologien utvikler seg raskt. Vi må ha både forskning, kompetanseutvikling og kompetanseoverføring på dette området. Vi ser at dette er prioritert på forskningssiden internasjonalt, blant annet via EUs programmer, sier justisministeren.

- Jeg har merket meg økt påtrykk fra norske forskningsmiljøer for at vi også må satse på forskning innenfor it-sikkerhet. Vi ser vi kan bidra, og setter av penger til det, sier Faremo, og lekker dermed tilsynelatende litt fra det topphemmelige statsbudsjettet.

Syner optimisme

Til slutt minner hun om at oktober, i regi av Norsk senter for informasjonssikring (Norsis), er nasjonal sikkerhetsmåned.

- Når høstmørket senker seg, er det på tide å tenke sikkerhet. Vi vil se vårt departement ta i bruk opplæringspakkene som tilbys, utover arbeidet vi gjør på vår egen kjøl.

Næringslivets sikkerhetsråds direktør Kristine Beitland syner litt optimisme, til tross for at deres Kisino-undersøkelse får året viser at mange norske virksomheter fortsett ikke tar sikkerhet på alvor - og at antallet risikovureringer synker, samtidig som halvparten av dem som risikovurderer iverksetter tiltak.

- Jeg er optimistisk fordi det i større grad er vilje til samarbeid og forståelse for at dette må vi løse i fellesskap, sier Beitland, og fremhever ikke minst Kripos’ nye, næringslivskontakt Gustafson.

Offentlig Sektor