Sikkerhetsklarering på Altinn

Sikkerhetsklarering på Altinn

Snart kan de 30.000 personene som sikkerhetsklareres årlig i Norge gjøre det på nett.

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) er blitt den 41. tjenesteeieren i Altinn, for nylig inngikk Carsten Rapp, avdelingsdirektør for sikkerhetsstyring i NSM, og Altinn-direktør Kjersti Lauritzen samarbeidsavtale.

Avtalen skal gjøre det mulig å fylle ut Personsopplysningsblanketten digitalt, på altinn.no.

- Dette er en merkedag for oss, for i tråd med regjeringens digitaliseringsprogram ønsker vi å ha en større grad av elektronisk behandling, der det er mulig. Noen av de 30.000 som årlig sikkerhetsklareres, må fortsatt fylle ut deler av blanketten på papir, men de fleste opplysningene kan rapporteres elektronisk når den nye tjenesten er realisert i Altinn, sier Rapp.

Bare begynnelsen

Lauritzen mener samarbeidet med NSM blir viktig i årene fremover, og ser frem til å kunne utvide tilbudet etter hvert.

- Vi vet at klareringsprosessen stiller strenge krav til sikkerhet, vi er derfor glade for at NSM har valgt å bruke Altinn som løsning. NSM har en sentral posisjon innen nasjonal sikkerhet og Altinn har en viktig rolle innen e-forvaltning. Vi ser at dette gir oss muligheten for et faglig samarbeid innen sikkerhet, som vil bli til gode for alle etatene innen Altinn-samarbeidet, sier hun.

Rapp ser også muligheter med Altinn-samarbeidet for håndtering av sensitiv informasjon.

- Gjennom et samarbeid kan vi få avklart muligheter for å utvikle Altinn, slik at løsningen på sikt kan håndtere gradert informasjon i henhold til sikkerhetsloven. Det kan også komme andre til nytte å ha tilgang til en løsning med høyere sikkerhet, sier Rapp.

Les om:

Offentlig Sektor