Skal anbudsbrudd til livs

Skal anbudsbrudd til livs

Etter altfor mange brudd på offentlige anskaffelser, skal statsråd Heidi Grande Røys ta affære.

Riksrevisjonen har tidligere kommet med flengende kritikk av offentlige anskaffelser. Brudd på regelverket har fått aktører it-bransjen til å rive seg i håret flere ganger.

Nå tar statsråd Heidi Grande Røys og Fornyings- og administrasjons-departementet (FAD) tak i problemet.

- Ingen skal være i tvil om at denne regjeringen legger stor vekt på at offentlig innkjøpsvirksomhet skal skje korrekt og med høy kvalitet. Vi har gjort mye, men vil gjøre enda mer for å forbedre prosessene, sier Grande Røys.

LES OGSÅ: Statlig it-refs

Det er Direktoratet for forvaltning og ikt (Difi) som har fått ansvaret for å utrede bruddene og finne årsakene.

For å gjøre jobben har direktoratet leid inn konsulentselskapet Firstventura, som i disse dager går gjennom Riksrevisjonens rapport. De skal overlevere sin rapport til Difi 15. oktober, og direktoratet skal svare FAD i midten av november.

Kompetanse hos de som driver frem anbudene er et av de viktigste områdene som må styrkes.

- I offentlige anbud er det viktig med en tverrfaglig kompetanse: merkantil, produkt, juss og så videre, sier seniorrådgiver Eva Carine Aune i konkurransepolitisk avdeling i FAD.

Stortingsmeldingen skal være klar før påske neste år.

LES OGSÅ: Lover sikrere anbudskonkurranser

Offentlig Sektor