- Skal ikke lage leverandør-gapestokk

- Skal ikke lage leverandør-gapestokk

Difi vil dele erfaringer med offentlige it-prosjekter. It-eksperter advarer, brukerne er avventende og bransjen forventer åpenhet.

Direktør Hans Christian Holte i Direktoratet for forvaltning og ikt (Difi) mener en erfaringsdatabase er en knallgod ide. Han kaller det å plukke lavthengende frukter. Statlige etater og selskaper har nemlig mye å tjene på dele sine it-erfaringer.

- Mitt inntrykk er at ulike deler av offentlig forvaltning ønsker å dele erfaringer. Med en erfaringsbase for it-anskaffelser vil vi samle informasjon for å få en slags kollektiv bevissthet.

Holte mener det offentlige vil bli en bedre kunde ved å trekke på hverandres erfaringer.

- Det finnes flere sørgelige eksempler hvor det har vært en kombinasjon av manglende bestillerkompetanse og leverandører som ikke går tungt nok inn i prosjektet. Da blir det et dårlig prosjekt, sier Holte.

Med den nye erfaringsbasen skal leverandører, som ikke leverer varene, bli kjent i alle statlige virksomheter - selv om formålet også selvfølgelig er å dele positive erfaringer.

Skeptiske

Petter Gottschalk er professor i it-strategi ved Handelsehøyskolen BI. Han hopper ikke akkurat i taket av begeistring for en offentlig database for kunnskapsdeling. Ikke fordi tanken i seg selv er dårlig, men rett og slett fordi han bekymret for vedlikehold av informasjonen og kvaliteten på det som legges inn.

Professoren advarer mot det han kaller negative oppslag, og peker på to opplagte utfordringer. For det første vil leverandørene lage en masse rabalder om de bli negativt fremstilt - noe som etter Gottschalks mening i ytterste konsekvens kan ende med søksmål.

- Det er bare å se på Kofa (Klagenemda for offentlige anskaffelser red. anm). Her har det lenge vært en overrepresentasjon av it-saker. Jeg ser for meg at it-leverandører kan gå til sak om de føler seg uthengt. Og denne muligheten fører med seg et problem nummer to: Kritikk må begrunnes skikkelig av de som bidrar til erfaringsbasen, og det fører igjen med seg en betydelig jobb, påpeker Gottschalk.

Mange fundamentalister

Han mener at et hvert kunnskapssystem må raskt opp til en kritisk masse, for å skape verdi. Alle eller ingen må bruke systemet. I tillegg er det en fare for at det blir en overvekt av brukere som har lyst til å ramme noen som bidrar . Basen blir dermed ikke blir representativ.

- Jeg omgås etter hvert mange forskjellige typer bransjer. Men det er når jeg er sammen med it-sjefer jeg hører de mest bombastiske konklusjoner. De trår til med svære bokstaver, og det kan bli en utfordring i en slik base. Det er rett og slett mange fundamentalister innen it, sier Gottschalk og legger retorisk til:

- Unix er svaret! Det spiller ingen rolle hva spørsmålet er.

Subjektivitet er den største trusselen for en erfaringsbase, mener Gottschalk.

Professor Magne Jørgensen ved Simula Research Laboratory er også skeptisk, men hva tenker aktørene selv? Les på neste side.

Les om:

Offentlig Sektor