Skal jobbe med E-valg

Skal jobbe med E-valg

Combitech og Capra har tegnet avtale om å sikkerhetsteste e-valgsystemet EVA.

To bedrifter, Combitech og Capra Consulting, melder i dag om nye rammaavtaler med Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) i forbindelse med e-valgadministrasjonssystemet EVA.

Systemet for e-valg, kalt EVA, ble anskaffet i 2009, og utviklet i over de neste par årene. EVA dekker elektronisk stemmeavgigning, skanning av stemmesedler og administrativt system med manntall go valgoppgjør.

Det ble først tatt i bruk i 10 utvalgte kommuner ved valget i 2011, og skal etter planen rulles ut til samtlige kommuner og fylker.

Tester sikkerheten i EVA

Combitech AS signerer ny rammeavtale med Kommunal- og regionaldepartementet om sikkerhetstesting og rådgivning.

Selskapet bisto departementet med sikkerhetstesting i forbindelse med forsøksprosjektet om e-valg i 2011, og den nye rammeavtalen gjelder for perioden 2012 til 2016.

- E-valg 2011 var et viktig oppdrag for Combitech innenfor sikkerhetsrådgivning i Norge. Vi bisto Kommunal- og regionaldepartementet med blant annet kildekodegranskning og penetrasjonstesting, sier ier Mikael Krusenberg, administrerende direktør i Combitech AS i en pressemelding.

- Nå ser vi frem til å kunne støtte departementet med sikkerhetstesting, rådgivning og bistand på nye områder. Vi er svært stolte av å være en leverandør til en så viktig offentlig aktør, avslutter Krusenberg.

Gjennombrudd med e-valg avtale

Capra Consulting AS har inngått en ny rammeavtale med Kommunal- og regionaldepartementet om videreutvikling og forvaltning av E-valg.

Selskapet har bidratt som underleverandør de siste tre årene, og bistår med spisskompetanse innen systemutvikling.

Nå har Capra Consulting signert rammeavtale med departementet, og skal bidra med systemutvikling, arkitektur og rådgivning.

- For Capra Consulting er avtalen et gjennombrudd, og vi er stolte av at Kommunal- og Regionaldepartementet har valgt å samarbeide med Capra Consulting i dette samfunnsviktige prosjektet, sier Knut Asbjørnsen, salgs- og markedssjef i Carpa Consulting.