Skal skanne ti millioner ark

Skal skanne ti millioner ark

Navs postmottak digitaliseres av BBS.

Nav og BBS har inngått en kontrakt om postmottak og skanning.

Avtalen inkluderer mottak, sortering, skanning og datafangst av fagpost som omfatter alle skjemaer i Nav, som søknad om barnetrygd, dagpenger, barnebidrag og trygdeytelser. Avtalen varer i tre år, og det regnes med at det vil skannes rundt ti millioner ark.

Avtalen er en del av et Nav-prosjekt for å innføre elektronisk dokumentbehandling.

Glad direktør

Om ikke ti millioner skanninger var jobb nok, skal papirer også kvalitetssikres ved manuell inntasting der informasjon ikke kan fanges automatisk.

- BBS har Storkunde offentlig som del av sitt satsningsområde, og det er derfor gledelig at vi lykkes med å få Nav med i vår kundeportefølje, sier administrerende direktør Ola Forberg i BBS i en pressemelding.

Dobler arbeidet

Han forsikrer om at deres lokaler på Rommen, med det han kaller en "markedsledende maskinpark", skal ta seg av alle arkene.

- Tjenesten som BBS skal levere vil føre til en fordobling av eksisterende volum på området elektronisk datafangst i BBS, der vi i dag hovedsakelig håndterer bankdokumenter, avslutter Forberg.

Offentlig Sektor