Skepsis til Høykom-nedleggelse

Skepsis til Høykom-nedleggelse

Ifølge statssekretær Wenche Lyngholm i FAD skal det nye direktoratet for forvaltning og IKT overta stafettpinnen etter Høykom. Mange er skeptiske til avgjørelsen.

Høykom-programmet går mot slutten. Det er bestemt at programmet skal avvikles i løpet av 2008. Men dette betyr ikke at arbeidet skal avsluttes, men heller samles på ett sted. I hvert fall hvis vi skal tro statssekretær i Fornyings- og administrasjons- departementet Wenche Lyngholm, som holdt et innlegg på Høykom-konferansen i Lillestrøm denne uken. Høykoms oppgaver skal ifølge Lyngholm ivaretas av det nye direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI).

Flere av konferansedeltakere som Computerworld har snakket med, har vært involvert i gjennomføringen av ulike Høykom-støttede prosjekter. Gjengangsmelodien er skepsis til nedleggelsen av Høykom. Samtidig fremhever enkelte at de ikke ønsket å dømme det nye direktoratet før det har fått en sjanse til å vise hva det duger til.

Hoppe etter Høykom

Computerworld.no tar i den forbindelse en telefon til interimdirektør Lars-Henrik Myrmel-Johansen i det som skal bli landets nye it-direktorat. Han innrømmer at direktoratet foreløpig ikke ser ut til å få like mye å rutte med som Høykom.

- Det hadde vært bra om vi får midler i Høykom-klassen, men det ser ikke slik ut foreløpig. Vi skal først etablere et kommuneprogram med begrensede midler, men med høyere ambisjoner på sikt, sier Myrmel-Johansen.

- Hva sier du til skeptikerne?

- Jeg tror at vi gjennom direktoratet kommer til å få et ledende fagmiljø på it i offentlig sektor, hvor vi kan dra nytte av erfaringene fra Høykom. Men det vil jo ikke være de samme midlene. Dette er en avgjørelse Stortinget må ta.

Myrmel-Johansen kan ikke uttale seg om hvorvidt mennesker med konkret Høykom-erfaring vil ansettes i direktoratet, men han avslører at det pågår en dialog med Forskningsrådet om hvordan kunnskapen kan benyttes.

- Det blir en utfordring å hoppe etter Høykom, men vi skal fikse det, sier han.

Interimdirektør Lars-Henrik Myrmel-Johansen

Direktoratet for forvaltning og IKT etableres formelt 1. januar 2008. Departementet skal ansette direktøren, mens direktoratet tar seg av ansettelsene på nivået under. Selv føler Myrmel-Johansen at han har kontroll.

- Arbeidet går veldig bra, og vi har gjort en omfattende jobb for å finne ut hva som er viktig for å lykkes, samtidig som vi har konkretisert mange av oppgavene.

Ett av spørsmålene som gjenstår er hvor mange årsverk direktoratet skal få fra FAD. Dette blir offisielt i neste uke.

Kritisk til Røys

Ikke alle er like imponert over regjeringens it-satsing så langt. Rune Foshaug, seniorrådgiver for næringspolitikk i Abelia, fulgte opp statssekretærens innlegg med relativt krasse ord. Han hevder at regjeringen tar for stor del av æren for it-utviklingen i offentlig sektor, og eksemplifiserer med Altinn.

- En god utvikling på Altinn skyldes ikke en overordnet it-politikk, men visjonære etatsledere, slår han fast.

På spørsmål fra Computerworld om hvordan Abelia oppfatter nedleggelsen av Høykom, svarer han at ideen til et samlet direktorat er god.

- Men jeg er skeptisk til at det omtales som en satsing på it. Til det er budsjettet for dårlig.

Og han fortsetter med hardt skyts mot fornyingsministeren.

- Heidi Grande Røys har ikke tyngden som skal til for å få gjennomført effektivisering av offentlig sektor ved hjelp av it. Og det kan du sitere meg på.

Offentlig Sektor