Skivebom for e-handel

Skivebom for e-handel

E-handel i offentlig sektor utgjør under 1,5 prosent av innkjøpene, 17 ganger mindre enn målsettingen for 2009. Ikke en gang fornyingsminister Grande Røys' departement bruker nettportalen ehandel.no.

Innen utgangen av 2009 skal 25 prosent av driftsinnkjøpene i offentlig sektor foregå elektronisk, ifølge strategidokumentet Enorge 2009. Å få flest mulig i offentlig sektor over på e-handel har vært en fanesak for fornyingsminister Heidi Grande Røys

- Offentlige virksomheter kan spare tre kroner for hver krone de investerer i bedre innkjøpsløsninger. Det offentlige må derfor bli bedre på innkjøp, sa statsråden til en stor forsamling innkjøpere fra offentlig sektor under en konferanse i Oslo i oktober 2007.

Men det går tregt med innføringen av e-handel. Bare 1,46 prosent av offentlige innkjøp gjøres elektronisk i dag, som Regjeringen benytter i sine egne målsettinger. Omsetningen i offentlige innkjøp totalt ligger på 128 miliarder kroner. Av dette omsettes det for 1,9 mrd. over ehandel.no.

Og departementet som skal drive utviklingen er knapt noen pionér. Fornyingsdepartementet (FAD) foreløpig nøyd seg med en intensjonsavtale med ehandel.no.

Under vurdering

FAD viser til fellesavtalen for departementene gjennom Departementenes servicecenter (DSS):

"En evt. aktivering av intensjonsavtalen med ehandel.no er noe av det som nå vurderes som en del av arbeidet med å bedre innkjøpsfunksjonen i FAD [....] i den utstrekning det passer med departementets fremtidige innkjøpsprofil, kan det også være aktuelt å gå videre med andre elementer fra markedsplassen ehandel.no" skriver departementet i en epost til Computerworld.

Etter en ekstra titt i regnskapene kommer FAD fram til at departementet handler elektronisk for 13,6 millioner kroner (38 prosent av innkjøpene). Men dette beløpet omfatter forskningsoppdrag, og all handel foregår utenfor den portalen som statsråden oppfordrer alle i offentlig sektor til å bruke.

Andelen elektroniske innkjøp må dermed 17-dobles i løpet av 19 måneder om målet nedfelt i Enorge 2009 skal nås. Av totalt 850 offentlige virksomheter, er bare 48 registrert på ehandel.no som brukere. 30 har tegnet en intensjonsavtale.

Bare tre virksomheter, Helse Sør-Øst, NTNU og Hamar kommune, oppgir å ha nådd en andel på minst 25 prosent av det de selv anser som innkjøp "egnet til elektronisk handel". Flere av helseregionene, derunder Helse Vest, er på god vei til å nå målet.

Nye verktøy

Det blir en hovedoppgave for nyetablerte Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT) å bidra til å trekke opp andelen elektroniske innkjøp, sier fungerende avdelingsdirektør André Hoddevik, som ser for seg en ny dobling av e-handelsandelen i løpet av det kommende året. Han mener nye virkemidler, som konkurransegjennomføringsverktøy, vil hjelpe.

- Vi har endelig fått et mandat som gir anledning til å se på hele innkjøpsprosessen. Det er viktig å få på plass elektronisk avtaleinngåelse og konkurransegjennomføring, og ikke bare ordrehåndtering. Når det gjelder kunngjøring og betaling, er vi jo oppe i hundre prosent.

Gevinstene er gode, men e-handel er ikke alltid en prioritert oppgave, påpeker han.

- Virkemidlene kan variere og størrelsen kan ha noe å si. Det kan være krevende å få forankret det å endre innkjøpsrutiner som en prioritert oppgave i en liten kommune, sier Hoddevik.

Les denne artikkelen i sin helhet i dagens papirutgave av Computerworld. Har du ikke abonnement kan du bestille det her.

Offentlig Sektor