Skoleporten åpnes på ny

Skoleporten åpnes på ny

Utdanningsdirektoratet relanserer i dag Skoleporten, et nettbasert verktøy for vurdering av kvalitet i grunnopplæringen.

Torsdag ble Skoleporten relansert, Utdanningsdirektoratets nettbaserte verktøy for vurdering av kvalitet i grunnopplæringen.

Målet med Skoleporten er at skoler og skoleeiere skal få tilgang til relevante og pålitelige nøkkeltall med hjelp til tolkning. I Skoleporten har også elever, foreldre og andre interesserte tilgang til å se nøkkeltall for grunnopplæringen i Norge.

Skoleporten inneholder data om læringsutbytte (med nasjonale prøver og karakterer), læringsmiljø (med Elevundersøkelsen), gjennomføring i videregående opplæring, ressurser og skolefakta.

Skoleporten ble første gang lansert i 2004. Den nye versjonen av Skoleporten er en integrert del av utdanningsdirektoratet.no med endret og bedre funksjonalitet, samt større valgfrihet i visning av data.

Offentlig Sektor