Skremmes av it i skolen

Skremmes av it i skolen

Pedagogikkprofessor mener norske lærere ikke har kontroll.

Professor Thomas Nordahl ved Høgskolen i Hedmark mener teknologi har blitt en hvilepute for mange skoler. Han er bekymret over læringsutbyttet ved en ukritisk bruk av teknologiske hjelpemidler i grunnskolen.

- Det brukes mye på noe som ikke automatisk gir et godt læringsutbytte, mener han.

Pedagogikkprofessoren mener at it fort blir et mål i seg selv for skoler som ønsker å synliggjøre en it-strategi i undervisningen. De glemmer fort at for pc-er og applikasjoner skal være et virkemiddel for å fremme læring.

- Bruk av teknologi kan bli en sovepute. Teknologien må settes inn i en pedagogisk sammenheng. Er den ikke dette gjennomtenkt kan det virke mot sin hensikt, sier Nordahl.

Han sier at han har møtt flere lærere som forteller de har mistet kontrollen når grunnskoleelever sitter med egne pc-er. Læreren aner ikke hva elevene jobber med.

- Mange elever benytter den digitale friheten til å drive med andre ting, sier Nordahl.

Mulighetene er der

Selv om det finnes samhandlingsløsninger hvor læreren har kontroll over hva hver enkelt elev holder på med i klasserommet, sier Nordahl at problemet er mangel på kompetanse om de teknologiske mulighetene.

- Elever i grunnskolen er ikke modne nok til å ansvar for egen læring. Lærerne må ha styringen og har ansvaret for elevenes læring.

Han mener skolene og lærerutdanningsstedene ikke har funnet gode måter å integrere teknologi inn i fagene og pedagogikken.

- Jeg syns ikke vi har jobbet nok med grunnleggende ferdigheter for lærerne. I utdanningen må det inn metoder for hvordan it brukes til læring. Vi forbi det punktet hvor it blir brukt i skolen for å lære elevene pc-bruk - det kan de. Nå må vi finne ut hvordan it brukes å gi bedre læring, sier Nordahl.

Digital tavler er lite brukt i den norske grunnskolen. Til tross for at en tavle er et velprøvd pedagogisk verktøy, og at en digital tavle vil kunne bindes sammen med elevenes pc og det som skjer fremme i klasserommet.

- Jeg har truffet lærere som er skikkelig flinke med en digital tavle. Men disse har av egen interesse og på egenhånd lært seg verktøyet - og det illustrerer utfordringen. Vi må sette kompetansen i system. Så vidt jeg vet er det ingen opplæring på digitale tavler i lærerutdanningen i dag, sier Nordahl.

Lite forskning

- Det er vanskelig å finne forskning som dokumenterer resultatene av å bruke it i undervisningen på den måten vi gjør det i dag, uttalte Thomas Nordahl nylig til Hamar Arbeiderblad.

Til Computerworld sier Nordahl at Høgskolen i Hedmark nå følger elever og lærere ved en ungdomsskole på Hamar i et forskningsprosjekt hvor målet er å finne metoder for bedre læring med it.

- Vi regner med å fullføre prosjektet om ett års tid, avslutter han.

Offentlig Sektor