- Skulle vært i orden forlengst

- Skulle vært i orden forlengst

Statssekretær Terje Moland Pedersen mener politiet investerer for lite i it.

Den nye straffelov skulle etter planen tre i kraft i 2012, men politiets datasystemer har satt en stopper for implementeringen.

Statssekretær Terje Moland Pedersen i Justis- og politidepartementet er utålmodig.

- Dette prosjektet skulle vært ferdig for lengst fra politiets side. Vi er utålmodige, og det har vært snakk om dette lenge. Det er klart det nå må på plass, sier statssekretæren.

- Problematisk

- Når kan ny straffelov innføres?

- Planen var 2012, men det er tydelig at det ikke går. Det vanskelig å si når det kan skje. Vi må vente på prosjektet som nå er i gang.

Han mener det er høyst problematisk at it-systemer forsinker et stortingsvedtak.

- Nå har straffeloven av 1902 blitt revidert for å få inn de viktigste elementene fra den nye straffeloven. Det er klart at situasjonen ikke er tilfredsstillende, sier Moland Pedersen.

- For svak it-investering

- Har det vært investert for lite i politiets it-systemer tidligere år?

- Helt åpenbart, og det merker man i dag. Blant annet har ikke it-sikkerheten vært god nok, men det investeres mye nå.

Han forteller at politiet allerede har brukt mye penger på it-infrastrukturen, blant annet har de fått 250 millioner for dette arbeidet for inneværende år.

Statssekretæren ser frem til at man også kommer i gang med arbeidet med nytt straffesakssystem.

- Jeg ser frem til at forprosjektet skal bli ferdig, slik at vi får lagt det frem for regjering for å få de tilstrekkelige midlene.

Les om:

Offentlig Sektor