Skymangel skaper it-krangel i USA

Skymangel skaper it-krangel i USA

Los Angeles vil skrote Microsoft til fordel for Google Apps, mens lobbyistene slår tilbake i Washington.

Staten Washington har punget ut for et datasystem som to folkevalgte i staten simpelthen har omtalt som en «tabbe». De to mener en bedre tilnærming ville vært å kjøpe inn ressurser fra kommersielle skytilbydere. Det skriver Computerworlds nyhetsbyrå.

- Programvare som tjeneste er helt klart fremtiden slik jeg ser det. Fakta arter seg slik at 110.000 statsansatte, alle med sin egen tunge datamaskin, ikke fungerer på lang sikt, sier Reuven Charlyle, Seattle-demokrat og statsrepresentant.

Nå blir det hele en politisk sak. Vanligvis lar velgerne it være it og krangler heller om hvor vidt nye brannbiler trengs, men ettersom mange velgere befinner seg i skyene selv, stilles det nå spørsmål ved hvorfor skyene ikke duger for myndighetene.

Offentlig debatt, delt syn

Interessen fra konsumentene gjør at debatten dukker opp langt utenfor rådhuset. Borgerne ser at Los Angeles i California vurderer å flytte inn skyen ved hjelp av Google Apps, og fôres i tillegg med reklameplakater for Googles tjenester langs motorveien.

Men det er alltid to sider av sak, og mens enkelte støtter skytankegangen er andre sterkt i mot. Lobbymaskinen i Washington er i full sving. Organisasjonen Citizens Against Government Waste, som både har slåss mot åpne formater og støttet Microsoft i monopolsaken, mener på sin side at Los Angeles skyplaner vil få negativ innvirkning for skattebetalerne. Organisasjonen nekter å oppgi hvem de har som sponsorer.

En bred, offentlig debatt over teknologivalg gjør jobben til den ferske it-sjefen i staten, Tony Totorice, interessant. Han har tidligere jobbet som it-sjef i skolesektoren i Los Angeles, og avgjørelsen om å bygge et nytt datasenter på 20.000 kvadratmeter ble tatt lenge før han ankom.

Vil virtualisere kraftig

En eventuell overgang til skyene ville neppe gått fort for staten.. Det er rundt tre dusin datasenter i staten som kjører tusenvis av x86-servere som både er underbrukt og uvirtualiserte.

Totorice selv sier han legger seg på linjen som HP lå på da de konsoliderte 85 datasentre i verden til seks. Han vil helst at staten skal ha to sentre, et primærsenter og et som backup-senter. Alt heftig virtualisert og med langt færre servere.

Å smelle alt opp i skyen, for eksempel via Amazons EC2-tjeneste, ser han ikke som en mulig løsning. På grunn av sikkerhet, men også på grunn av de eldre systemene som drifter staten. Et av statens første mål er å standardisere på Microsoft Exchange 2010 på serversiden.

Han er riktignok ikke helt avvisende til skytankegangen.

- Jeg tror det er noe vi kan ha liggende i horisonten, sier Tortorice.

Men han tror altså ikke tiden er inne for det på nåværende tidspunkt, med mindre leverandørene kan løse utfordringene knyttet til sikkerhet og foreldet programvare. Hvis utofrdringene derimot løses, tror han det ville vært svært så økonomisk fordelaktig å gå for skyen.

Los Angeles vurderer sterkt skyer, og myndighetene i USA med Barack Obama i spissen trapper opp skyplanene. Les mer på neste side.

Offentlig Sektor