Slakter bredbåndsstopp

Slakter bredbåndsstopp

- At Regjeringen sier seg ferdig med bredbånds-utbyggingen blir som om man skulle slutte å bygge veier på 1950-tallet, mener IKT-Norges Per Morten Hoff.

En stor skuffelse i årets budsjett er at midlene til videre utvikling av høyhastighets bredbånd til hele landet ikke videreføres. 99,6 prosent av Norges befolkning skal i følge en undersøkelse ha tilgang til bredbånd, men hastighetsdefinisjonen på 640kbit/s tilfredsstiller ikke dagens krav og framtidens behov, heter det i en pressemelding fra IKT-Norge.

- IKT-Norge er skuffet over at Regjeringen sier seg ferdig med bredbåndsutbyggingen i landet, dette blir som om man skulle slutte å bygge veier i Norge på 1950-tallet, sier Per Morten Hoff.

Mer til forskning

IKT-Norge er glad for at Regjeringen endelig prioriterer et løft for forskningen. 1,6 mrd i økning på forskningsbudsjettet er bra dersom disse midlene prioriteres riktig.

- Nå må forskningsmidlene benyttes innenfor de næringer der de gir størst gevinst og ikke spres tynt utover. Bevilgningene til IKT-forskning ligger langt etter de andre prioriterte områdene til Forskningsrådet og det er her største delen av løftet nå må komme, sier Hoff.

LES OGSÅ: Forskning fosser frem

IKT-Norge er fornøyd med at det avsettes 80 millioner kroner til utvikling av eID. Nå er det på tide at arbeidet med utviklingen av eID sluttføres. Mange offentlige tjenester kan tilbys bedre og mer effektivt elektronisk og alt dette arbeidet står på vent inntil eID er på plass.

- Grande Røys må gi oss en klar dato for når dette arbeidet skal sluttføres, fortsetter Hoff.

LES OGSÅ: 80 millioner til eID

IKT-Norge er glad for at Skattefunn-ordningen ikke endres. Denne ordningen har vært til stor nytte for små- og mellomstore IKT-bedrifter. På sikt ønsker vi at denne ordningen styrkes.

Formueskatten er foreslått økt med 1,2 mrd kroner. Dette rammer norske gründerbedrifter og norsk nyskaping.

- Norge trenger flere gründere, vi frykter at dette bare gjør situasjonen verre i tøffe økonomiske tider, sier Hoff. I disse tider burde heller Regjeringen foreslå skattekutt, fortsetter han.

Samhandling

Tilskudd fra FAD til e-samhandling og styrking av DIFI er IKT-Norge godt fornøyd med, særlig positivt er det at FAD nå har begynt å snakke om gevinstrealisering. Dette er nye og meget gledelige signaler. IKT-Norge ser fram mot den varslede stortingsmeldingen om forvaltningspolitikken. Gevinstrealisering burde vært bedre synliggjort i budsjettforslaget og her må det på sikt settes klare mål.

Varslede tiltak for en grønnere stat og Grønn-IT skal Regjeringen også ha plusspoeng for. Regjeringen foreslår midler til samhandlingstiltak innenfor helsesektoren. Dette er positivt dersom midlene også benyttes til en satsning på IKT-løsninger som kan bidra til høyrere kvalitet, bedre sikkerhet og samhandling.

Sporing

Stryket bevilgning fra LMD til e-sporing på 30,6 mill kroner er også positivt. IKT-Norge håper man også kan inkludere småskalaprodusenter i dette viktige arbeidet.

Vi finner en kommentar fra Samferdselsdepartementet meget gledelig, nemlig at de vil avvente innføring av datalagringsdirektivet til dommen i EU faller som Irland har reist, heter det fra it-bransjens interesseorganisasjon.

Les om:

Offentlig Sektor