Slakter Flexus-prosjektet

Slakter Flexus-prosjektet

For lite folk og for lite kompetanse, mener Kommunerevisjonen.

Som vi skrev i fjor høst, skulle Kommunerevisjonen i Oslo gjøre en full gransking av Flexus-prosjektet.

LES OGSÅ: Full gransking av elektroniske billetter

Det elektroniske billettsystemet skulle gi beboerne i Oslo og omegn muligheten til å bruke elektroniske billetter på kollektivtransport, men prosjektet som tok form allerede på slutten av 80-tallet har blitt svært forsinket og er ennå ikke ferdig.

Den foreløpige rapporten slår hardt ned på en rekke forhold. Aftenposten forteller at rapporten setter spørsmålstegn ved realismen i prosjektet. De synes videre at prosjektet har "seilt sin egen sjø" uten sentral ledelse, og hevder videre at styret ikke fikk informasjon om de store forsinkelsene.

LES OGSÅ: 20 år uten el-billett

Prosjektdirektør Magne Glomnes og prosjektleder Jørn Hanssen får også tyn. Aftenposten skriver at Kommunerevisjonen setter store spørsmåltegn ved deres tekniske kompetanse. De mener derfor at leverandørene fikk for mye makt, og at prosjektledelsen aldri forstod omfanget av det som skulle gjøres. Hanssen vil ikke kommentere saken, mens Glomnes er enig i deler av kritikken.

Videre er revisjonen kritisk til at det bare var to til tre personer som drev prosjektet i den første fasen.

"Kommunerevisjonen stiller spørsmål ved realismen i prosjektet når man ser de begrensede ressursene som i tidlig fase skulle følge opp og kontrollere anskaffelsen" skrives det i den foreløpige rapporten.

LES OGSÅ: Dropper sms-billetter, venter på Flexus

Les om:

Offentlig Sektor