Slakter kommunale nettsider

Slakter kommunale nettsider

Feil og manglende prisinformasjon hos alle landets 430 kommuner.

Forbrukerrådet har testet kvaliteten på norske kommuners nettsider. Testerne fokuserte på informasjon rundt priser på kommunale tjenester.

Man forsøkte først å finne prisen på seks kommunale tjenester i 150 forskjellige kommuner.

Men Forbrukerrådet fant bare 521 av 900 priser; altså kun 58 prosent av den ønskede informasjonen.

Vanskelig informasjon

- Det er ikke lett å finne priser på kommunale nettsider, konkluderer testansvarlig Geir Røed i Forbrukerrådet i en pressemelding.

I bare åtte av de 150 kommunene fant Røed og hans kolleger alle priser på alle tjenester.

Men ikke bare er det vanskelig å finne priser; det er også vanskelig å finne priser man kan forstå seg på. I 17 prosent av testene fant man sprikende informasjon, altså flere priser på samme tjeneste.

Feil priser

Det stopper ikke der heller. Forbrukerrådet sjekket videre om prisene de fant stemte overens med virkeligheten. Man kontaktet alle kommunene for å innhente de faktiske prisene.

- Til vår store overraskelse viser det seg at det er til dels store avvik mellom de prisene vi fant på nettsidene, og prisene kommunene oppga skriftlig til Forbrukerrådet, forteller Røed.

40 prosent av prisene man fikk oppgitt ved direkte kontaktet stemte ikke med prisene kommunene oppga på sine nettsider. I nesten samtlige tilfeller var prisene høyere i virkeligheten enn det som var oppgitt på nettet.

Ikke én eneste kommune hadde 100 prosent riktige priser på nettsidene sine.

Best og verst

Sør-Varanger i Finnmark og Rødøy i Nordland er to av kommunene som kommer dårligst ut i testen. Disse har ingen priser tilgjengelig på sin nettside ifølge Forbrukerrådet, og svarte heller ikke på forespørsel per epost om å få tilsendt priser.

De beste kommunene skal ifølge undersøkelsen være Farsund i Vest-Agder, Bjugn i Sør-Trøndelag, Krødsherad i Buskerud, Tønsberg i Vestfold, Fredrikstad i Østfold og Jevnaker i Oppland.

Offentlig Sektor