Slik blir det data i nødnettet

Slik blir det data i nødnettet

Starter snart pilot-prosjekt med TEDS. Overveier også LTE-løsning.

Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK) er for tiden i gang med et prosjekt relatert til dataoverføring i nødnettet.

Det er riktignok mulig å overføre data i dag, men hastigheten er svært begrenset. Det nødnettet nå ser på er TEDS, «Tetra Enhanced Data Service». Under gitte tekniske forhold støtter TEDS per dags dato opptil 538 kilobit per sekund.

Så langt er de i en verifikasjonsfase relatert til det tekniske. Dette består blant annet i å få TEDS oppdatert i nettet der det skal testes ut, og så må det for eksempel sjekkes at alt fungerer når en radio tas med fra et område med TEDS-støtte til et område uten.

Når det tekniske er avklart skal det tas inn testapplikasjoner. Hva slags applikasjoner er ikke avklart. Det skal DNK gjøre i samråd med nødetatene.

- TEDS er jo ikke primært for DNKs del, men for at etatene skal kunne bruke det, påpeker utbyggingsdirektør i DNK, Dagfinn Sjøvik.

Overveier LTE

Det planlegges fire til seks applikasjoner som hver for seg demonstrer TEDS og til sammen tilbyr nytte til hver nødetat. Eksempler er såkalt slowscan-video med bildeoverføring, pasientdataoverføring med GPS-sporing, mobil fingeravtrykklesing med databaseoppslag og elektronisk skjemautfylling og -innsending.

- Når starter piloten?

- Grovt sett er vi ferdig med teknisk verifikasjon i løpet av andre kvartal og starter testing i tredje kvartal, men detaljplanene er ikke ferdig ennå, sier Sjøvik.

Men TEDS er ikke alt DNK har i periskopet. De kikker også over på LTE-teknologien, kan utbyggingsdirektøren fortelle. Han er tydelig på å presisere at det i så fall kun er snakk om LTE som tillegg for data og at det er totalt uaktuelt som alternativ til taleformål. LTE er for ordens skyld det telekomoperatører gjerne kaller 4G i markedsføringssammenheng, og støtter høye bredbåndshastigheter - men frekvensene er gjern såpass høye at de små bølgene kan slite med å trenge gjennom bygninger og annen masse.

- LTE - hva snakker vi i så fall? Et egenbygget LTE-nett eller en leie av eksisterende nett?

- Vi orienterer oss i markedet for å se hva andre lands nødnett gjør. Vi har en viss dialog med aktører i Norge på leverandørsiden og også litt på operatørsiden for å gjøre innledende vurderinger. Men det er ikke besluttet noe rundt dette, det er i en undersøkingsfase, sier Sjøberg.

Han presiserer at TEDS er en oppgradering av dagens nett, mens LTE en eventuell tilkobling til et kommersielt nett i fremtiden.

Vil følge standarder

Computerworld har tidligere skrevet om Tetra-arbeidet mot LTE. Det som har vært problemet er at de to standardene ikke har vært harmoniserende, LTE har for eksempel ikke støttet Tetra-funksjoner som gruppeoppkall og direktemodus - sistnevnte som i at håndsett i en nødsituasjon kan kommunisere seg imellom utenom basestasjon.

Phil Godfrey, styreformann i Tetra og Critical Communications Association (TCCA), kunne i november fortelle Computerworld at LTE-organiasjonen 3GPP var godt samarbeidsvillige, men at det var usikkert om Tetra-kravene kom med i LTE-revisjon 12, der kravene gir i frys i mars i år.

Et annet problem når det gjelder eventuell Tetra-LTE er frekvenstilfang. TCCA mente i november at eventuell Tetra-LTE må kjøre på nødnettenes egne basestasjoner, som krever frekvenser, 2x10 mHz i leiet 694-790. Det er ønske om å bruke tilsvarende frekvenser i de ulike Tetra-nødnettene i verden, og EU har debatten på radaren. Det skal etter planen diskuteres på World Radiocommunications Congress i 2015.

- Vi vet ikke hvordan dette ender til slutt, men det vi eventuelt tar inn i nødnettet må være standardisert. Å implementere en spesialløsning i Norge er uinteressant, sier Sjøvik.

Offentlig Sektor