Slik blir det digitale, rødgrønne Oslo

KAN DET, SÅ SKAL DET: Byrådet vil at alle innbyggerrettede tjenester som kan digitaliseres skal digitaliseres. 

Slik blir det digitale, rødgrønne Oslo

Det nye byrådet ønsker å gi Oslos innbyggere et heldigitalt møte med kommunen.

Mandag la de rødgrønne partiene frem Byregjeringserklæringen.

Dokumentet utgjør den politiske plattformen for et byrådssamarbeid mellom Oslo Arbeiderparti, Miljøpartiet De Grønne i Oslo og Oslo Sosialistisk Venstreparti for de neste fire årene.

En digital by

I dokumentet beskriver byrådet at de ønsker at Oslos innbyggere skal få et heldigitalt møte med kommunen. Dette gjennom "smartere, mer samordnende og universelt utformede tjenester".

Videre står det at byrådet er opptatt av å skape et godt fagmiljø og sikre at kommunen blir en attraktiv ikt-arbeidsgiver.

I dokumentet står det at byrådet vil:

 • At alle innbyggerrettede tjenester som kan digitaliseres skal digitaliseres, hvor innbyggernes behov skal være førende i utviklingen

 • At flere digitale tjenester skal tilbys som varslingstjenester gjennom SMS, e-post og applikasjoner til innbyggerne for å gi en bedre og mer effektiv brukeropplevelse

• At alle etater skal tilgjengeliggjøre verdifulle data for publikum på DIFIs åpne dataplattform, for å bidra til innovasjon

• Arbeide for flere åpne trådløse nettverk i samarbeid med reise- og næringslivet.

Kreativt arbeidsfellesskap

 I dokumentet beskrives det at byrådet vil støtte og bidra til å bygge opp flere kreative og innovative arbeidsfellesskap.

De vil utvikle og videreføre samarbeidet med Universitetet knyttet til Tøyenløftet og Tøyen skole, og et samarbeid om Vitensenter, klimasenter og veksthus.

Teknologifond

Nå det kommer til velferdsteknologi vil byrådet etablere et teknologifond til private hjem, og et start-up fond for gründerbedrifter som driver med omsorgsteknologi. De vil også gjennomføre testing av velferdsteknologi i omsorgsboliger med sikte på å bli ledende på bruk av velferdsteknologi.

Programmering til 4. klasse

Når det kommer til utdanning vil byrådet tilby alle 4. klassinger introduksjon i enkel programmering i samarbeid med ideelle aktører, som for eksempel Lær Kidsa Koding. Tilbudet skal gis gjennom AKS.

Til den gjengse innbygger vil byrådet tilby undervisning i bruk av digitale tjenester og sosiale medier ved bibliotekene.

Offentlig Sektor