Slik får du en verdig alderdom

Slik får du en verdig alderdom

Se it-prosjektene som skal få Norge helskinnet gjennom eldrebølgen.

Spør deg selv. Hvor ønsker du helst å bo når du blir gammel og omsorgstrengende? Vil du bo på et lite rom på et sykehjem eller hjemme i din egen bolig? De aller fleste av oss ville svart det siste. Men for at dette i det hele tatt skal bli mulig i fremtiden, er det flere store utfordringer som må løses. Vi er nemlig nå i en situasjon hvor antall eldre mennesker kommer til å stige drastisk.

Innen 2035 blir det dobbelt så mange mennesker over 80 år som i dag. Dette innebærer for det første at det blir flere som trenger helse- og omsorgstjenester, og for det andre at tilgangen på arbeidskraft synker. Det er allerede i dag vanskelig nok å kunne hjelpe alle som trenger det. Det snakkes stadig om et stoppeklokkeregime i omsorgssektoren, og uverdige forhold avdekkes med jevne mellomrom.

Det er dette problemet som er utgangspunktet for det som kalles Ambient Assisted Living (AAL). Begrepet har flere forskjellige tolkninger. AAL brukes som beskrivelse på et stort temaområde for forskning og utvikling i EUs rammeprogram for it. I tillegg er det en del av navnet på et omfattende nettverksprosjekt som ledes av store europeiske bedrifter med interesser på området.

Prosjektet støttes av EUs rammeprogram AALIANCE, og målet er å fremme temaet på den næringspolitiske dagsorden og blant bedriftene selv.

NYHETSBREV OM HELSE OG IT

Få frem brukbare løsninger

Et tredje sted hvor AAL-begrepet benyttes, er i forbindelse med det frittstående seksårige samarbeidsprogrammet om it-basert innovasjon, AAL Joint Programme. Per i dag har prosjektet 23 medlemsland, og hvert land deltar gjennom ett eller flere nasjonale programmer som de anser som relevante for feltet. Regjeringen meldte Norge inn i AAL Joint Programme i 2007, med Forskningsrådet og IT Funk-programmet som norsk partner.

Maja Arnestad har vært programkoordinator for IT Funk siden starten i 1998, og er en av to norske kontaktpersoner for AAL JP.

- Programmet er et resultat en generell utålmodighet og frustrasjon over at det har vært forsket på temaet i mange år, men uten at det har kommet særlig mange konkrete løsninger på markedet. Når de vestlige land, deriblant Norge, nå ser eldrebølgen slå inn over helse- og omsorgssektoren om få år, må vi ta det siste skrittet for å få fram løsninger som folk flest kan og vil bruke, sier Arnestad.

Endret sykdomsbilde

Det er ikke bare et økende antall eldre som er utfordringen. Også sykdomsbildet forandres drastisk over tid. Før var det infeksjonssykdommer som var det store problemet. Så kom antibiotikaen og tok knekken på disse sykdommene. Deretter tok hjertesykdommer over som den største trusselen, noe som ble fulgt opp med en rekke medisiner, apparater og inngrep for å redusere slike lidelser.

Nå er det psykiske lidelser, demens og livsstilsykdommer som diabetes, kols og fedme som står for tur, sykdommer som kan slå ut i forskjellige aldersgrupper.

Mer om sporingsløsninger og sosiale medier på neste side!

MELD DEG PÅ SEMINAR OM HELSE-IT OG SIKKERHET.

Offentlig Sektor