Slik er verdens beste sykehus

Slik er verdens beste sykehus

El Camino i Silicon Valley har alt en teknologifrelst kan drømme om.

På ny har en delegasjon fra Norge reist til USAs høyteknologiske dal, Silicon Valley i California. Innovasjon Norges avdeling i San Francisco, i samarbeid med Meditnor, Norsk Helse, IT Innovasjons Nettverk (NHIIN) og IKT Norge, arrangerte fire seminardager i Nord-California hvor et tjuetalls nordmenn og en amerikaner fra helsesektoren, konsulentvirksomheter og leverandørindustri deltok.

Seminaret besto av foredrag innen helse 2.0, amerikansk helsetjeneste, innovasjon i helsesektoren, fremtidsutfordringer og pasientflyt. Det var også besøk til Veterans Hospital, Kaiser Permantente, El Camino hospital, Microsoft Research/Bing Health samt nettverksmuligheter. Mulighetene for norsk helserelatert industri i å komme seg inn på det amerikanske markedet var også et av fokuspunktene på seminaret.

Følger etter Hanssen

Denne delen av verden besøkes av mange delegasjoner, og også i norsk sammenheng er det ikke noe nytt. I 2008 var det daværende helseminister Bjarne Håkon Hanssen som kom tilbake fra California med gode ideer til det som skulle bli (meislet ut og omtalt som) Samhandlingsreformen.

Det er særlig den helthetlige tankegangen til Kaiser Permanente (KP), som trekkes fram som en av inspirasjonskildene. KP er en HMO eller "Health Maintenance Organisation", en leverandør av helsetjenester med ansvar for sine klienters ulike behov. Det er i hovedsak bedrifter som kjøper helseforsikringer, som da gir de ansatte tilgang på helsetjenestene.

En HMO kan være et kommersielt selskap eller en non-profit stiftelse, og har ansvar for alt fra allmennleger til avansert kreftbehandling. KP er (i hovedsak) en non-profit HMO og har helt siden starten på 40-tallet fokusert på å se helse, miljø, ulykker og sykdom i en sammenheng.

Leger med hjemmesider

Legene og behandlingapperatet får gode rammevilkår for å hjelpe mennesker å forebygge helseplager, og ved sykdom å komme tidlig igang med å minske komplikasjoner av disse. Dersom en person får god kontroll på sin diabetes, kan man for eksempel redusere nerveskader, sår og øyerelaterte plager som er vanlige følger av sykdommen. HMO’en får da potensielt mindre utgifter og dermed bedre likviditet. Primærleger og medisinske spesialister samarbeider innen samme virksomhet og budsjett for å gi pasientene riktige tiltak til riktig tid.

Den norske gruppen som besøkte Kaiser Permanente i februar, fikk demonstrert bruker-portalen der man enkelt kan bestille time, se notater, laboratoriesvar og vaksinehistorie. Her kan man også enkelt kommunisere elektronisk med lege. Hver lege har også sin hjemmeside, der utfyllende informasjon om språkkompetanse, tidligere utdannelse og erfaring er med. Sammen gir dette pasienten et beslutningsgrunnlag for å velge/bytte ut sin lege.

Les om robotassistert kirurgi med 3d-visualiering på neste side!

Offentlig Sektor