Slik vil Difi spare 17 milliarder

Slik vil Difi spare 17 milliarder

Lover innsparinger i milliardklassen ved å revidere innholdet av statens innkjøpsregler.

«Det offentlige får ikke nok igjen for sine innkjøp. Vi ser på hvordan vi kan få til mer innovasjon og bedre konkurranse, blant annet få med mindre leverandører», sier Dag Strømsnes, sjef for avdelingen for offentlige anskaffelser i Difi til Finansavisen i dag.

Sparer 17 milliarder kroner

Han anslår en samlet besparelse for staten på fem prosent som en følge av bedre anskaffelsesregler. SSB anslår at Statens samlete årlige anskaffelser til 400 milliarder kroner, eller 330 milliarder om vi holder Statens direkte investeringer i petroleumssektoren utenfor. Dermed skal de årlige innsparingene kunne bli på minst 17 milliarder kroner.

Mer enn IT

Dette omfatter mer enn statens it-anskaffelser. Difi reviderer i tillegg til Statens standardavtale for it-innkjøp, og anskaffelsesreglene for bygg og helse- og omsorgsinnkjøp.

Målsetningen er altså at det offentlige skal få mer igjen for pengene sine, ved å tilrettelegge for mer kreativitet og bedre konkurranse, blant annet ved å få med de mindre leverandørene. Strømsnes påpeker at store og små leverandører har svært forskjellige behov, helt tilsvarende det som er tilfellet for de offentlige kundene, som spenner over alt fra systemleveranser til Skattedirektoratet til skole-PC-er for en liten kommune.

Les om: