Slik vil FAD styrke kommunenes it

Slik vil FAD styrke kommunenes it

Nasjonal enhet kan sørge for felles it-arkitektur, mer gjenbruk og samarbeid.

I dag fikk Fornyingsdepartementet (FAD) presentert en rapport med tittel «Felles ikt-utvikling i kommunal sektor», ført i pennen av Devoteam Davinci.

Kommune-Norge har i stor grad sammenfallende utfordringer, men løser ofte problemene hver for seg, på svært forskjellige måter og med ulike tekniske systemer.

Fordelen med et mer samordnet system er ikke bare at kommunenes innbyggere får bedre tjenester, det er også snakk om betydelige besparelser.

I Danmark finnes det et eget selskap som sørger for felles arkitektur, og for innbyggertjenester på nett har selskapet ambisjoner om å frigjøre 700 millioner danske kroner. I Norge skal gevinstpotensialet være rundt 500 millioner kroner, per år.

Mange kommuner har innsett at det finnes et behov for felles arkitektur og samarbeid om løsninger, men det er langt mellom liv og lære.

- Jeg har bakgrunn som ordfører, og det er godt å ha med seg i denne jobben. På it-området er det mange kommuner som tar kontakt med meg fordi de har innsett at det er behov for mer fellesgrep, sier fornyingsminister Rigmor Aasrud i forkant av rapportens fremleggelse.

Statlig forpliktelse

Problemstillingen er noe hun har hatt på tapetet lenge, og med rapporten i hånd kan det etter hvert føre til mer konkrete grep.

Rapporten har flere forslag til hvilke grep som bør tas. Davinci-rapporten anbefaler at det opprettes en effektiv beslutningsmyndighet på it-området som arbeider for en «kostandseffektiv og fremtidsrettet it-utvikling i kommunal sektor».

Enheten skal ha ansvar for en felles kommunal it-arkitektur og må ha mandag til å tale kommunal sektors sak «i forbindelse med anvendelse av ikt i samhandling med statlige fagsektorer». Det bør være en juridisk enhet eid og styrt av kommunene, finansiert i oppstarten via statlige tilskudd.

- Men det er ikke bare pengene som teller, staten må også forplikte seg til å følge opp, sier Bjørn Nagell fra Davinci, som presenterte rapporten fredag.

Samarbeidspartnere

De store kommunene gjør det ikke så verst, særlig de såkalte K10, de ti aller største, som allerede har et samarbeid. Det er de små kommunene som henger etter, de med under 5000 innbyggere, og teknologigapet øker. Derfor peker rapporten på at det er avgjørende å få med små og mellomstore kommuner (5000 – 20.000 innbyggere). En bør først ta tak i områdene som gir størst gevinst for å synliggjøre effekten.

Ifølge rapporten haster det å sette i gang ettersom flere store statlige satsninger skal gjennomføres i nær fremtid.

Aasrud vil ikke gi noe tidsperspektiv akkurat nå, ettersom rapporten nettopp er presentert og det er behov for å dykke ned i hele resonnementet først.

- Først må jeg sette meg ordentlig inn i rapporten. Det er mange aktører i det her, og jeg har liten tro på å avgjøre dette alene, sier hun, og peker på aktører som KS og andre departementer som Kommunal- og regionaldepartementet.

- Vi må jobbe sammen, og da er det naturlig for meg å ha kontakt med KS og andre regjeringspartnere.

FAD må få med en kritisk masse kommuner for å realisere prosjektet. Les mer på neste side!

Offentlig Sektor