Sløser bort offentlige it-penger

Sløser bort offentlige it-penger

It-leverandører misbruker manglende britisk offentlig it-kompetanse.

Britiske myndigheter bruker ”perverst mye penger” på it. En av hovedgrunnene er at de ikke har kompetanse på innkjøp av teknologi.

Dette kommer fem i en ny britisk rapport, som er skrevet av en parlamentarisk kommisjon.

I rapporten blir offentlige instanser i England fremstilt som en naiv gjeng som ikke har hatt kontroll i det hele tatt når store it-prosjekter blir kjørt i gang.

England har, akkurat som mange andre land, hatt store it-prosjekter som er mislykket, blant annet inn helsesektoren. Prosjektene blir ofte for store, for uoversiktige, tar for lang tid og går langt over budsjett.

Få Computerworlds nyhetsbrev om helse og it

Ti ganger dyrere

Ifølge den konservative politiker Bernard Jenkin, som leder kommisjonen, finnes det tilfeller der det offentlige har betalt sju til ti ganger mer enn nødvendig. Jenkin fremla rapporten til Underhuset.

Også pc-er med en pris på 3500 britiske pund har vært vanlig i deler av offentlig sektor. Til dagens kurs er det rundt 30 000 kroner.

Kommisjonen er ikke i tvil hva som er hovedårsaken til det store misbruket: Mangel på it-kompetanse og en dårlig innkjøpstruktur. Rapporten går til og med så langt å kalle det ”en oppskrift for svindel”.

18 leverandører

Ifølge rapporten går cirka 80 prosent av alle de sentrale, offentlige, britiske it-pengene til kun 18 leverandører. Det er enorme kontrakter som er involvert. I rapporten henvises det til en kontrakt med Capgemini som er 2,8 milliarder pund (ca 24 milliarder kroner) stor, og går over 13 år.

- En slik kontrakt er for stor for å styre. Det er svært vanskelig å holde oversikt, over kostnader og effekter. Også får én leverandør alt for stor makt og penger, sier Jenkin.

Anbefalinger

Rapporten kommer med en rekke anbefalinger om hvordan det offentlige kan ta bedre grep når det gjelder it-prosjekter. Det viktigste er mer kunnskap og kompetanse i innkjøpsfasen.

Selv om den nåværende regjeringen har jobbet med mer gjennomsiktighet, er det fortsatt et stykke frem, mener kommisjonen.

For å gjøre dette må det offentlige ha bedre informasjon om sine it-prosjekter, slik at de kan måle sine egne prosjekter bedre. Som et ledd i dette er det viktig at offentlig sektor er flinkere til å publisere informasjon om prosjekter. Denne offentligheten rundt prosjekter vil skape mer kontroll og mer tillit.

Åpenhet

Alle innkjøpskontrakter må bli offentlige for å gjenvinne tilliten til befolkningen, mener kommisjonen.

- Eksterne eksperter kan på denne måten kvalitetssikre prosjekter og innkjøp. Og komme med innspill om hvordan det kan bli billigere, skriver kommisjonen i rapporten.

Ved å dele opp store prosjekter i mindre mener kommisjonen også at det blir elttere anbudsrunder som åpner opp for bedrifter som er mindre i størrelsen. Det vil i segt selv være en stimulering for små og mellomstore bedrifter.

Dette kaller kommisjonen "å jobbe mer smidig".

Les om:

Offentlig Sektor