Småbedrifter kan få store EU-penger

Småbedrifter kan få store EU-penger

Difi oppfordrer til å søke fra milliardpott til internasjonalisering.

EU setter i gang et nytt program som skal stimulere it-løsninger på tvers av landegrensene. Programmet om konkurranse og innovasjon gir alle små og mellomstore bedrifter (smb) som jobber med it på viktige samfunnsområder mulighet til å søke om penger.

EU-programmet heter Competitiveness and Innovation framework Program (CIP) og består av tre delprogrammer: Energi, innovasjon og it.

It-delen tar sikte på raskere spredning av it-løsninger på viktige områder som helse, energi, inkludering og bidrag til utvikling av informasjonssamfunnet.

Difi er kontakt

I Norge er det Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) som er nasjonalt kontaktpunkt for it-delen av dette programmet.

- Temaene i dette programmet spenner veldig vidt. Det er svært spennende og gir norske firmaer en reel sjanse å bli med i europeiske prosjekter og å få ut sine produkter og tjenester til et mye større marked, sier Øivind Langeland, rådgiver i Difi.

CIPs delprogram for it er først og fremst er rettet mot nasjonale myndigheter, men det er også åpent for deltakelse fra smb-er. Sammen med nasjonale myndigheter kan småbedriftene søke støtte.

En milliard kroner

Budsjettet for årets utlysning er 125 millioner euro, nesten én milliard kroner.

- Midlene deles ut gjennom fire ulike typer finansieringsinstrumenter, to typer pilotprosjekter, et program for best praksis og et tematisk nettverk, forteller Langeland.

I hovedtemaene satser EU på fem områder: grønn it og smart mobilitet, digitalt innhold, helseløsninger, innovative offentlige tjenester og åpne internettjenester.

Hvert hovedområde er delt inn i flere delområder, som omfatter en en rekke ulike temaer.

- Det gir mange muligheter for norske selskaper å finne seg områder hvor de kan passe inn, sier Langeland.

Programmet har noen begrensninger. Les videre på neste side!