Smart og mobil medisinering

Smart og mobil medisinering

Pilotprosjekt basert på e-resept skal gi mobil hjemmepleie et løft.

- Vi prøver nå å få til en demo-case rundt smart medisinering som et første steg på veien mot løsninger og brukervennlige tjenester for et smartere hjem, smartere by og et smartere samfunn. Den baseres på et bredt samarbeid av ulike aktører, og benytter seg av samme infrastruktur som e-resept. Prosjektet vil gi hjemmepleiere tilgang til informasjon om medisinering gjennom smarte telefoner, forteller Ingvild Myhre.

Myhre er leder for prosjektet som er satt i gang i regi av VRI (Virkemiddel for regional innovasjon). Tanken bak prosjektet er å gi mobil hjemmepleie et løft. Første funksjon vil ha fokus på medisinering.

Det er Oslo IKT-nettverk med Bjarte Frøyland som fungerer som koordinator deltakerne imellom. Utviklingsprosjektet bygger på et samarbeid som omfatter blant annet NAF Data (Apotekforeningens it-bedrift), Bærum Kommune, Oslo Kommune, IBM og UiO.

Bruksområder

Myhre påpeker at Staten støtter mobil innovasjon på mange områder. Omsorgssektoren er et bra utgangspunkt for å bygge en plattform i midten.

- Hvis man løser denne type kommunikasjon for helse- og omsorgssektoren, har man på en måte løst det for alle bransjer. Slike løsninger vil være et godt utgangspunkt for andre bruksområder i samfunnet, forklarer Myhre.

VRI-midler er til finansiering av regionale innovasjonprosjekter. I tillegg er målet å få opp en samhandling mellom de ulike aktørene, som forskningsinstitutter, leverandører og helseaktører.

- Dette er aktører som normalt sett ikke har et sterkt samarbeid om slike prosjekter. Vi kan derfor med denne type virkemiddel bidra til å få dem til å løse problemene i fellesskap, sier Myhre.

I prosjektet utvikles det konkret en mobil løsning som gir hjemmepleieren tilgang til pasientbaserte legemiddelopplysnigner. Informasjonen hentes fra apotekene. Prosjektet settes i løpet av høsten i gang i Bærum kommune.

- Dette bruker de samme prinsippene som e-resept. Vi bruker samme informasjon, men på en annen måte. Hjemmepleieren vil kunne hente direkte oppdatert informasjon, sier Frøyland.

Fremtidsrettet

Løsningene vil være basert på en plattform som integrerer teknologi fra blant annet Microsoft og IBM. Også Universitetet i Oslo og Regnesentralen vil være involvert i utviklingen.

- I et slikt prosjekt kan vi jobbe veldig fokusert. Det krever at hele verdikjeden er med, sier Frøyland.

Spesielt i prosjektet er at statens tilrettelegging, i dette tilfelle e-resept, brukes for enkle løsninger som kombinerer forskning, innovasjon og kommersielle aktører. Den smarte medisineringer forholder seg til akkurat det regelverket som er utviklet for e-resept.

- Helsevesenet er preget av politikk og offentlig instanser. Vi ønsker å sette dette sammen med fremtidsrettede leverandører og forskere. Vi tar ut det funksjonelle fra e-resept, som gjør det mulig å kjøre andre applikasjoner, sier Myhre.

- Vi må lære fra andre land og både ta i bruk løsninger som allerede er utviklet, i tillegg til å utvikle nye tjenester; som igjen kan ha et spennende internasjonalt potensial. Det finnes allerede mange gode løsninger, og vi som brukere krever det. Vi gjør det ikke for politikerne, men for pasientene, sier Myhre.

Valget av smart medisinering som den første tjenesten henger også sammen med utfordringene samfunnet står overfor, som den såkalte eldrebølgen. Det vil føre til flere hjemmeværende pasienter som er avhengige av medisinering.

- Smart medisinering gir bedre kontroll. Vi vet at det vil øke kvaliteten og sikkerheten betraktelig, sier Myhre.

Offentlig Sektor