Søk i eposten til 96 offentlige instanser

Søk i eposten til 96 offentlige instanser

20 nye statlige enheter legger ut sine postlister i Difis populære portal.

Nå flytter 20 nye «innbyggere» inn i Offentlig elektronisk postjournal (OEP). Tjenesten er en portal som på sikt skal huse postlistene til de fleste store offentlige instanser. I henhold til offentlighetsloven skal all offentlig kommunikasjon via postgang loggføres, og det er denne loggen du finner i OEP.

- At OEP nå er utvidet med enda flere virksomheter er et viktig skritt i riktig retning av en åpnere offentlig forvaltning, sier Endre Hjelseth, avdelingsdirektør i Direktoratet for forvaltning og ikt (Difi), som står bak tjenesten.

76 instanser på plass

Fra før er blant alle departementene og flere direktorater og tilsyn på plass, per dags dato 76 instanser. Det betyr at om du for eksempel vil se hva fornyningsminister Rigmor Aasrud og hennes departement driver med om dagen, kan du titte henne i kortene via tjenesten ved å se på loggen kronologisk og eventuelt bestille innsyn i det som måtte være av nærmere interesse.

Eller du kan søke på stikkord og se hvilke departementer som har hatt inn- eller utkommende postgang om temaet, for eksempel hva som går av post om bredbånd.

Slike postjournaler er blant annet hyppig brukt av journalister til å finne nye saker om det offentlige. Her er et nyere eksempel fra Computerworlds «journalsnoking».

Les saken:

Staten sliter med it-oppgraderinger

Mye brukt

Tjenesten oep.no ble lansert 18. mai 2010 som åpen tjeneste og med ny drakt og navn etter å ha vært i lukket pilottjeneste i en årrekke, der nesten bare de ivrigste journalistene med passord har hatt tilgang, kalt EPJ (Elektronisk Postjournal).

Siden lanseringen har det blitt søkt innsyn mer enn 100.000 ganger.

- Dette er et tegn på at vi leverer en tjeneste som innbyggerne både ønsker og tar i bruk, sier Hjelseth.

Disse kommer på i løpet av de neste to ukene:

 • Fiskeridirektoratet
 • Kystverket
 • Bioteknologinemnda
 • Statens institutt for rusmiddelforskning
 • Nasjonalt folkehelseinstitutt
 • Statens strålevern
 • Statens helsetilsyn
 • Politidirektoratet
 • Utlendingsdirektoratet
 • Norsk filminstitutt
 • Arkivverket
 • Språkrådet
 • Domstoladministrasjonen
 • Sekretariatet for Konfliktrådene
 • Petroleumstilsynet
 • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
 • Skattedirektoratet
 • Norsk polarinstitutt
 • Oljedirektoratet

Med disse på plass er det 96 offentlige instanser på plass. Men Difi selv glimrer med sitt fravær foreløpig.