MÅ SNART GÅ: Ingelin Killengreen har fungert som Difi-direktør siden desember 2013. Nå søker direktoratet etter en ny direktør til Direktoratet for forvaltning og ikt. 

MÅ SNART GÅ: Ingelin Killengreen har fungert som Difi-direktør siden desember 2013. Nå søker direktoratet etter en ny direktør til Direktoratet for forvaltning og ikt. 

Søker en samfunnsengasjert leder

Stillingen som direktør for Direktoratet for forvaltning og ikt (DIFI) er nå lyst ut. KMD ønsker en person med forståelse for mulighetene som ligger i ny teknologi.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har lyst ut direktørstillingen i Difi.

I utlysningsteksten står det blant annet:

"Vi søker en synlig og samfunnsengasjert leder som skal videreutvikle og styrke direktoratet som en fremtidsrettet og viktig aktør for å profesjonalisere, fornye og digitalisere offentlig sektor.

Difi har en stor kontaktflate mot andre offentlige virksomheter. Solid rolleforståelse og god kunnskap om offentlig sektor er viktig for å oppnå resultater.

Vi søker en direktør med interesse for utvikling av forvaltningen og med forståelse for mulighetene som ligger i ny teknologi."

Søknadsfristen er 3. februar, og om du selv skulle anse deg som aktuell for stillingen kan du lese hele annonsen her

Offentlig Sektor